PRZEGLĄD STATYSTYCZNY - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

Statistical Review

ISSN:

0033-2372

eISSN:

2657-9545

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Dyscypliny:

 • Ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 20 MNiSW 2019
2020 20 MNiSW 2019
2019 20 MNiSW 2019
2018 14 B
2017 14 B
2016 14 B
2015 14 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
https://ps.stat.gov.pl/ForAuthors otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
repozytorium instytucjonalne
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Warunki samoarchiwizacji/rozpowszechniania na podstawie korespondencji.
Dostęp Gratis Open Access (Bronze Open Access).

Filtry

wszystkich: 2

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Czasopism

2015
 • Equivalence scales based on stochastic indifference criterion : the case of Poland
  Publikacja

  Artykuł przedstawia koncepcję stochastycznych skał ekwiwalentności (SES), która bazuje na kryterium stochastycznej indyferencji. SES jest dowolną funkcją, która transformuje rozkład wydatków określonej grupy gospodarstw domowych w taki sposób, że wynikowy rozkład jest stochastycznie indyferentny wobec rozkładu wydatków grupy gospodarstw odniesienia. Kryterium stochastycznej indyferencji jest także wykorzystane dla opracowania metody...

2010
 • Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej
  Publikacja

  W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla dynamicznego modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę...

wyświetlono 195 razy