Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo

ISSN:

2299-1263

eISSN:

2353-0987

Wydawca:

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Dyscypliny:

 • Nauki o sztuce (Dziedzina nauk humanistycznych)
 • Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach (Dziedzina nauk społecznych)
 • Stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 5 B
2017 5 B
2016 5 B
2015 5 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://www.ssw-sopot.pl/czasopismo-sopockiej-szkoly-wyzszej/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium instytucjonalne
repozytorium publikacji naukowych
strona domowa autora
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.

Filtry

wszystkich: 31

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
 • Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna na terenach portowych – przegląd studiów przypadku europejskich portów

  Porty morskie stanowią istotną siłę napędową lokalnej gospodarki lecz są także źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i hałasu generowanego przez statki, pojazdy i urządzenia portowe. Jednocześnie posiadają potencjał dla działań związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń oraz dzięki swojej lokalizacji oraz ekspozycji możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Badania portów prowadzone przez European Sea Ports Organization,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rewitalizacja małych i średnich miast

  Małe i średnie miasta Polski borykają się dziś z wieloma problemami zarówno społecznymi, gospodarczymi jak i przestrzennymi. Mają one większe trudności z wdrażaniem nowych technologii oraz z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, a także bardziej niż duże ośrodki cierpią z powodu braków kadrowych. Kompleksowa rewitalizacja może służyć jako narzędzie ratujące i stanowić szanse na zdynamizowanie rozwoju całych miast. Jest to jednak...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Techniczne problemy konstrukcji ścian szkieletowych na przykładzie zabytkowego domu podcieniowego w Gdańsku Lipcach.

  Opracowania dotyczące zabytkowych, żuławskich domów podcieniowych opisują głównie ich architekturę. Brak jednak prac poświęconych technicznym problemom tego typu budownictwa z obszaru Delty Wisły. Artykuł poświęcony jest problematyce remontu konserwatorskiego żuławskiego domu o konstrukcji ryglowej na przykładzie domu podcieniowego w Gdańsku Lipcach. We wstępie przedstawiona została historia oraz opis budynku wraz z charakterystyką...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Węzłowe problemy XX-wiecznego konserwatorstwa

  Z wielu względów XX wiek można uważać za przełomowy w ewolucji konserwatorstwa. W tym czasie doszło do pierwszych sformułowań teorii konserwatorskiej, obecnie uznawanej już za „klasyczną” lub „tradycyjną”. W drugiej połowie XX wieku pojawiła się także nowa, nie wymagająca refleksji teoretycznej tendencja konserwatorska określana jako scientific conservation, w której kluczową rolę odgrywają nauki ścisłe (matematyczno-przyrodnicze)....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 • Ewolucja polityki instytucjonalnej rynku pracy w Polsce

  Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie miały miejsce w polskiej polityce rynku pracy w kontekście instytucjonalnym. Artykuł składa się z części teoretycznej, zawierającej omówienie podstaw polityki rynku pracy w rozróżnieniu na politykę aktywną oraz pasywną, jak również prezentującej najważniejsze zmiany, jakie miały miejsce na polskim rynku pracy po roku 1989, a w szczególności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Islamskie finanse i bankowość: czynniki rozwoju oraz typowe ryzyka.

  Celem artykułu jest przybliżenie oraz wyjaśnienie podłoża rozwoju i ekspansji islamskich finansów i bankowości. Artykuł można podzielić na dwie główne części. W pierwszej (w 2. rozdziale) dokonano wyjaśnienia źródeł pochodzenia finansów islamskich; a także wskazano czynniki mające wpływ na powstanie pierwszych zorganizowanych struktur oraz dalszą ekspansję finansów i bankowości islamskiej. Następnie w drugiej części artykułu (w...

 • Studenckie Staże Zawodowe - Analiza Procesu Kwalifikacji w Kontekście Dopasowania Człowiek - Organizacja
  Publikacja

  Proces kwalifikacji studentów na staże zawodowe ma charakter intuicyjny, główną rolę odgrywają w nich studenci oraz pracodawcy - oferenci staży. Skuteczność procesu można pokazać poprzez analizę sytuacji krytycznych. Artykuł omawia sytuacje, jakie pojawiły się w dwóch edycjach kwalifikowania na staże zawodowe. Do analizy procesu zastosowano dwie koncepcje teoretyczne: model ASA oraz dopasowanie organizacyjne, stosowane w doborze...

 • Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a stopa bezrobocia w Polsce

  W części teoretycznej artykułu przedstawiono koncepcję przyczynowo-skutkowego modelu bezrobocia oraz omówiono jego dynamiczny charakter. Skonstruowany model teoretyczny poddano dwustopniowej weryfikacji empirycznej. W pierwszej kolejności oszacowano jego postacie, wykorzystując rejestrowane dane GUS oraz BAEL z okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do UE. Wykorzystując oszacowane postacie modelu przeprowadzono prognozy warunkowe...

Rok 2013
 • Rozwój narzędzi projektowych, a wykorzystanie ruchu w architekturze

  Stoimy w obliczu zmian nie tylko w architekturze, lecz również w metodach i narzędziach stosowanych w jej projektowaniu. Dostęp do wszelakich nowinek technologicznych nigdy wcześniej nie był tak prosty. To wszystko sprawia, że nowe technologie stanowią bardzo często przyczynek do stosowania rozwiązań wcześniej nie spotykanych w architekturze. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku architektury kinematycznej. Obecnie dostępne...

Rok 2012
 • Ruch w koncepcyjnej architekturze i urbanistyce XX wieku

  Artykuł opisuje, zależność pomiędzy XX wiecznymi utopijnymi koncepcjami architektonicznymi zestawionymi z współcześnie realizowanymi obiektami lub prototypami. Poprzez analizy wykorzystania ruchu w sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby i architektury. Ruch i dynamika od zawsze stanowiły element, który fascynował człowieka. Ruch pojawia się najpierw w rzeźbie za sprawą Marcela Duchampa, w ślad z jego dziełami idą między innymi...

wyświetlono 542 razy