RED. ZAGR. ANGIELSKI - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

RED. ZAGR. ANGIELSKI

ISSN:

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 225

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść wszystkie filtry niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2012
 • Behaviour of steel columns under impact

  One of import issues related to the idea of sustainable society is the safety of civil engineering structures. The safety and reliability of steel structures under impact loading is among a number of different aims during the design state. The aim of this paper is to present the results of investigation focused on dynamic behaviour of steel columns under impact loading. Modal and transient dynamic analyses using Finite Element...

 • Experimental determination of dynamic properties of cylindrical steel tank model filled with liquid

  In technical branches, such as chemical or petroleum industries, cylindrical steel tanks are essential structures used for storage of liquid products. Any failure might have disastrous consequences, therefore their safety and reliability is essential. The aim of the present paper is to show the results of the experimental study which has been conducted on a scaled model of a real tank used in Poland. The investigation was carried...

 • Experimental examination of an elastomeric polymer

  A new method of repairing damaged structures by filling the cracks with a specially prepared elastomeric polymer mass has been recently proposed. This new and innovative technique, known as the Flexible Joint Method (FJM), is mainly dedicated to masonries and historical objects, where minimum intervention is permitted. The flexible joint bonds the disrupted elements and ensures further safe exploitation of a damaged structure....

 • Modal analysis of a steel grandstand

  Among the issues related to the idea of sustainable society is the safety of civil engineering structures devoted to satisfy different needs of people. One of the types of structures devoted to satisfy recreational needs are grandstands, which are used during sport events or music concerts. It is obligatory to consider interaction between structure and crowd load especially when the crowd movement involves rhythmic jumping, dancing,...

 • Molecular detection of Candida krusei

  The species identification of fungi belonging to genus Candida is an important issue as this genus becomes the emerging problem of nosocomial infections. As Candida krusei presents intrinsicresistance to the fluconazole that is the drug of the first choice in case of invasive candidiasis the PCR identifying the DNA of C. krusei was elaborated. The analytical sensitivity of the assay on spiked blood samples was estimated at 3-5...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2011
Rok 2010
 • Acidity trace pollutants of urban rain and roof runoff from selected roof coverings
  Publikacja

  W pracy przedstawiono dane dotyczące chemizmu opadów atmosferycznych i wód spływnych pobranych na terenie dużej aglomeracji miejskiej. Oznaczane były: pH, aniony - chlorki, azotany i siarczany oraz metale ciężkie - cynk, ołów, miedź, kadm. Próbki były pobierane na terenie Trójmiasta i w Dąbrówce Tczewskiej koło Gdańska z budynków pokrytych nowymi i starymi pokryciami. Badania prowadzono od kwietnia do czerwca 2006.

 • An Alternative Proof of a Lower Bound on the 2-Domination Number of a Tree
  Publikacja

  A 2-dominating set of a graph G is a set D of vertices of G such that every vertex not in D has a at least two neighbors in D. The 2-domination number of a graph G, denoted by gamma_2(G), is the minimum cardinality of a 2-dominating set of G. Fink and Jacobson [n-domination in graphs, Graph theory with applications to algorithms and computer science, Wiley, New York, 1985, 283-300] established the following lower bound on the 2-domination...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza naprężeń w ceramicznych elementach tocznych
  Publikacja

  W pracy przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES) analizę stanu naprężenia w strefie pęknięcia kolistego kulki ceramicznej wykonanej z azotku krzemu poddanej naciskom hertzowskim. Naprężenia analizowano dla pęknięć, które najczęściej są spotykane na powierzchni kulek ceramicznych. Obliczenia numeryczne prowadzono za pomocą programu ANSYS. Rozwiązania numeryczne porównywano z wynikami badań doświadczalnych propagacji tego...

 • Bilans energetyczny cyklu produkcji i eksploatacji RME w indywidualnym gospodarstwie rolnym

  Bilans energetyczny jest jednym z instrumentów badawczych, służących do oszacowania potencjału energetycznego oraz ekonomicznego inwestycji związanych z indywidualną produkcją estrów oleju rzepakowego. Wymaga on zsumowania nakładów energetycznych, występujących na każdym etapie procesu: w fazie wzrostu rośliny oleistej, pozyskiwania oleju rzepakowego, transestryfikacji oraz eksploatacji uzyskanych estrów, półproduktów i odpadów....

 • Boundary value problems for first-order dynamic equations
  Publikacja

  Praca dotyczy zagadnień związanych z istnieniem rozwiązań (ekstremalnych i jednego) dla problemów brzegowych dla równań dynamicznych pierwszego rzędu z opóźnionymi argumentami. Dyskutowane są również odpowiednie nierówności dynamiczne związane z zagadnieniami brzegowymi. Liczne przykłady ilustrują otrzymane wyniki.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Conley type index and hamiltonian inclusions
  Publikacja

  Opisano definicję i własności indeksu dla zbiorów niezmienniczych wielowartościowego układu dynamicznego w nieskończenie-wymiarowej przestrzeni Hilberta. Podano nowe przykłady zastosowań do twierdzeń o istnieniu nietrywialnych rozwiązań okresowych układów hamiltonowskichz prawą stroną niegładką.

 • Editorial
  Publikacja

  Artykuł jest wprowadzeniem do specjalnego wydania Recent Patents on Engineering zatytułowanego ''Light-Driven Reactions and Materials in the Environmental Technology''. Została omówiona tematyka, której dotyczy to wydanie oraz podstawowe założenia, na których oparte są badania dotyczące procesów bazujących na reakcjach fotochemicznych

 • Electrohydrodynamic Flow Patterns in a Narrow Electrostatic Precipitator with Longitudinal Wire Electrode for Various Electrode Geometries
  Publikacja

  - RED. ZAGR. ANGIELSKI - Rok 2010

  Recently narrow electrostatic precipitators (ESPs) have become a subject of interest because of their possible application in diesel engines. In this paper results of 2-dimensional (2D) Particle Image Velocimetry (PIV) measurements of the flow patterns in a narrow ESP for a various electrode geometries are presented. The PIV measurements were carried out in the observation plane that is perpendicular to the ESP duct. The ESP was...

 • Environmental Implications of Oil Spills from Shipping Accidents

  Wzrost znaczenia ropy naftowej w XX wieku i w związku z tym, zwiększenie się światowej floty tankowców zwróciły uwagę na negatywne skutki transportu morskiego. Katastrofy z udziałem tankowców pokazały, jak dramatyczne w skutkach mogą być wycieki produktów ropopochodnych z uszkodzonych lub zatopionych jednostek. Skutki wycieku ropy na morzu zależą od wielu czynników, takich jak parametry fizyko-chemiczne paliwa, charakterystyka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Evaluation of a PCR Melting Profile method for intra-species differentiation of Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale
  Publikacja
  • J. Leibner-Ciszak
  • A. Dobrowolska
  • B. Krawczyk
  • A. Kaszuba
  • P. Stączek

  - RED. ZAGR. ANGIELSKI - Rok 2010

  W celu identyfikacji źródła infekcji spowodowanych przez dermatofity, jak i drogi ich transmisji, istnieje potrzeba szukania nowych metod, które pozwolą na głębokie zróżnicowanie genetyczne szczepów w obrębie rodzaju. W pracy po raz pierwszy pokazano zastosowanie techniki PCR MP opartej o adaptory oligonukleotydowe i różnice w temperaturze topnienia fragmentów restrykcyjnych DNA w reakcji PCR do wewnątrzgatunkowego typowania dermatofitów....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Exploiting audio-visual correlation by means of gaze tracking
  Publikacja

  This paper presents a novel means for increasing audio-visual correlation analysis reliability. This is done based on gaze tracking technology engineered at the Multimedia Systems Department of the Gdansk University of Technology, Poland. In the paper, the past history and current research in the area of audio-visual perception analysis are shortly reviewed. Then the methodology employing gaze tracking is presented along with the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Frequency based criterion for distinguishing tonal and noisy spectral components.

  A frequency-based criterion for distinguishing tonal and noisy spectral components is proposed. For considered spectral local maximum two instantaneous frequency estimates are determined and the difference between them is used in order to verify whether component is noisy or tonal. Since one of the estimators was invented specially for this application its properties are deeply examined. The proposed criterion is applied to the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Frequency based criterion for distinguishing tonal and noisyspectral components

  A frequency-based criterion for distinguishing tonal and noisy spectral components is proposed. For considered spectral local maximum two instantaneous frequency estimates are determined and the difference between them is used in order to verify whether component is noisy or tonal. Since one of the estimators was invented specially for this application its properties are deeply examined. The proposed criterion is applied to the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gaze-tracking based audio-visual correlation analysis employing quality of experience methodology

  This paper investigates a new approach to audio-visual correlation assessment based on the gaze-tracking system developed at the Multimedia Systems Department (MSD) of Gdansk University of Technology (GUT). The gaze-tracking methodology, having roots in Human-Computer Interaction borrows the relevance feedback through gaze-tracking and applies it to the new area of interests, which is Quality of Experience. Results of subjective...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • H2AX phosphorylation, its role in DNA damage response and cancer therapy
  Publikacja

  - RED. ZAGR. ANGIELSKI - Rok 2010

  Double-strand breaks (DSBs) are the most deleterious DNA lesions, which, if left unrepaired, may have severe consequences for cell survival, as they lead to chromosome aberrations, genomic instability, or cell death. Various physical, chemical, and biological factors are involved in DSB induction. Cells respond to DNA damage by activating the so-called DNA damage response (DDR), a complex molecular mechanism developed to detect...

wyświetlono 416 razy