ROMANICA CRACOVIENSIA - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ROMANICA CRACOVIENSIA

ISSN:

1732-8705

eISSN:

2084-3917

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

  • językoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • literaturoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • polonistyka (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 10 B
2017 10 B
2016 10 B
2015 10 B
2014 9 B
2013 9 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2023 0.1
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2023 0.1
2022 0
2021 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0.1
2016 0
2015 0

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/menu/984/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/menu/984/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
https://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/menu/1439/ otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Samoarchiwizacja / rozpowszechnianie tekstu możliwa dopiero po ukazaniu się na stronie internetowej czasopisma.
Redakcja rekomenduje udostępnianie danych badawczych w ogólnodostępnych repozytoriach.
Licencja CC BY 4.0 obowiązuje od numeru 22 (2) 2022.
Dla numerów 17 (1) 2017 - 22 (1) 2022 obowiązywała licencja CC BY-NC-ND 4.0.

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria
  • Rok
  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2015

wyświetlono 404 razy