Schedae Informaticae - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Schedae Informaticae

ISSN:

1732-3916

eISSN:

2083-8476

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • informatyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 20 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 20 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 11 B
2017 11 B
2016 11 B
2015 11 B
2014 10 B
2013 10 B
2012 6 B
2011 6 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 0
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 0
2021 0.1
2018 0.6
2017 0.4

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/menu/986/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Samoarchiwizacja / rozpowszechnianie tekstu możliwa dopiero po ukazaniu się na stronie internetowej czasopisma.
Warunki samoarchiwizacji / rozpowszechniania dotyczące wersji artykułu na podstawie bazy Sherpa Romeo.
Autor może być poproszony o udostępnienie danych badawczych.
Na stronie WWW czasopisma ISSN: 0860-0295

wyświetlono 60 razy