SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL

ISSN:

0925-4005

Dyscypliny:

 • Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria lądowa, geodezja i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • Nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
 • Astronomia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • Nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 200 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 40 A
2017 40 A
2016 40 A
2015 40 A
2014 40 A
2013 40 A
2012 40 A
2011 40 A
2010 32 A

Model czasopisma:

Hybrydowy - czasopismo transformacyjne

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 14.6
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 14.6
2021 15
2020 14
2019 11.8
2018 9.4
2017 9.3
2016 8.6
2015 7.4
2014 6.2
2013 6
2012 6.1
2011 6

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Filtry

wszystkich: 48

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2023
 • An NO2 sensor based on WO3 thin films for automotive applications in the microwave frequency range
  Publikacja
  • A. Paleczek
  • D. Grochala
  • K. Staszek
  • S. Gruszczyński
  • E. Maciak
  • Z. Opilski
  • P. Kałużyński
  • M. Wójcikowski
  • T. Cao
  • A. Rydosz

  - SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - Rok 2023

  A microwave system dedicated to the detection of nitrogen dioxide in the harsh environment of the Norway highways is proposed. An optimized transmission line type of sensor coated with a tungsten trioxide thin film that changes its electrical properties under NO2 gas exposure is developed. The sensors' response (S) is given in °/GHz and it is calculated based on wideband measurements. The advantage of wideband measurements in comparison...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Enhanced gas sensing by graphene-silicon Schottky diodes under UV irradiation
  Publikacja
  • K. Drozdowska
  • A. Rehman
  • J. Smulko
  • S. Rumyantsev
  • B. Stonio
  • A. Krajewska
  • M. Słowikowski
  • M. Filipiak
  • P. Sai
  • G. Cywinski

  - SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - Rok 2023

  The effect of ultraviolet (UV) or blue irradiation on graphene/n-doped silicon Schottky junctions toward gas sensing was investigated. Schottky diodes were subjected to oxidizing nitrogen dioxide (NO2, 1–3 ppm) and reducing tetrahydrofuran (THF, 50–200 ppm), showing significantly different responses observed on the currentvoltage (I-V) characteristics, especially under UV light (275 nm). NO2 affected the resistive part of the forward region...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The effects of gas exposure on the graphene/AlGaN/GaN heterostructure under UV irradiation
  Publikacja

  - SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - Rok 2023

  This work demonstrates a graphene/AlGaN/GaN sensing device with two-dimensional electron gas (2DEG) toward nitrogen dioxide (NO2), tetrahydrofuran, and acetone detection under UV light irradiation. We propose combining measurements of the DC characteristics with a fluctuation-enhanced sensing method to provide insight into the gas detection mechanisms in the synergistic structure of highly stable GaN and gas-sensitive graphene....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2011
 • Fluctuation-enhanced scent sensing using a single gas sensor

  Scent or aroma sensing during aromatherapy can be carried out by applying only a single resistance gas sensor (TGS - Taguchi Gas Sensors). This paper considers the efficiency of detection of essential oils by DC resistance and its fluctuations observed in TGS sensors. A detailed study has been conducted for scents emitted by five popular essential oils using three sensor types (TGS 2600, TGS 2602, TGS 823). The research was focused...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fluctuation-enhanced scent sensing using a single gas sensor

  Wykrywanie zapachów podczas aromaterapii może być przeprowadzone za pomocą pojedynczego sensora gazów. W pracy rozważono efektywność detekcji zapachów olejków eterycznych za pomocą rezystancji DC oraz zjawisk fluktuacyjnych w tych sensorach, typu TGS2600,TGS2602,TGS823. Badania koncentrowały się na praktycznym zastosowaniu w aromaterapii do określania intensywności emitowanego zapachu. Opisano szczegółowo system do emisji zapachów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Measurement of sub-nanometer molecular layers with ISFET without a reference electrode dependency
  Publikacja

  A new method of detection and measurement with sub-nanometer resolution of layers adsorbed or bonded to the ISFET's gate dielectric was presented. The sensitivity of this method is high enough to detect even partial mono-layer covering. The transconductance measurement of the ISFET provides independence of the output signal from pH changes and the driving electrode electrochemical potential instabilities. The stable reference electrode...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2009
Rok 2006
Rok 2003
 • Nanocrystalline undoped ceria oxygen sensor.
  Publikacja

  - SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - Rok 2003

  W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i elektrycznych właściwości nanokrystalicznego czujnika na bazie niedomieszkowanego tlenku ceru. Zbadano wpływ ciśnienia parcjalnego tlenu na rezystancję cienkowarstwowego tlenku ceru. Konduktancja tlenku ceru w zakresie stężeń tlenu od 10ppm do 100% ma charakter eksponecjalny z parametrem -0.25. Zbadano szybkość odpowiedzi oraz wpływ dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki na odpowiedź...

wyświetlono 1484 razy