Studia Białorutenistyczne - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia Białorutenistyczne

ISSN:

1898-0457

eISSN:

2449-8270

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dyscypliny:

  • Historia (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • Językoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • Literaturoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • Nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • Nauki socjologiczne (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
2020 40 MNiSW 2019
2019 40 MNiSW 2019
2018 9 B
2017 9 B
2016 9 B
2015 9 B
2014 3 B
2013 3 B
2012 4 B
2011 4 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://journals.umcs.pl/sb/about/editorialPolicies#openAccessPolicy otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://journals.umcs.pl/public/journals/1/authors-license-umcs.pdf otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
12
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Licencja niewyłączna.
Autor ma obowiązek poinformować Wydawcę o udostępnianiu artykułu na innych platformach.

wyświetlono 20 razy