Studia Geotechnica et Mechanica - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia Geotechnica et Mechanica

ISSN:

0137-6365

eISSN:

2083-831X

Wydawca:

Politechnika Wrocławska , Walter de Gruyter (Sciendo)

Dyscypliny:

 • Inżynieria lądowa, geodezja i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 12 B
2017 12 B
2016 12 B
2015 12 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 1.4
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 1.4
2021 1.7
2020 2.1
2019 1.9
2018 1.1
2017 0.4

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.sgem.pwr.edu.pl/index.php?id=4 otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://www.degruyter.com/view/supplement/s01376365_Open_Access_License.pdf otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.

Filtry

wszystkich: 38

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2023
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2017
Rok 2016
 • Large deformation finite element analysis of undrained pile installation

  In this paper, a numerical undrained analysis of pile jacking into the subsoil using Abaqus software suit has been presented. Two different approaches, including traditional Finite Element Method (FEM) and Arbitrary Lagrangian–Eulerian (ALE) formulation, were tested. In the first method, the soil was modelled as a two-phase medium and effective stress analysis was performed. In the second one (ALE), a single-phase medium was assumed...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Study of displacements of a bridge abutment using FEM

  Steel sheet piles are often used to support excavations for bridge foundations. When they are left in place in the permanent works, they have the potential to increase foundation bearing capacity and reduce displacements; but their presence is not usually taken into account in foundation design. In this article, the results of finite element analysis of a typical abutment foundation, with and without cover of sheet piles, are presented...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
 • INFLUENCE OF TIME ON THE BEARING CAPACITY OF PRECAST PILES

  One of the most popular types of foundations in layered subsoil with very differentiated soil shear strengths are precast piles. One of the reasons is a fact that we can well control the driving process during the installation of these piles. The principles of the assessment of bearing capacity and settlements of the piles given by Eurocode 7, concentrate on two main methods, i.e. Static Pile Load Tests (SPLT) and Dynamic Driving...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • MECHANICAL PROPERTIES OF BOTTOM ASH – DREDGED MATERIAL MIXTURES IN LABORATORY TESTS

  Bottom ash from EC Gdańsk and dredged material taken from the mouth of The Vistula were mixed to form an engineering material used for dike construction. Mixtures with different bottom ash content were tested in laboratory to determine its basic physical and mechanical properties. The optimum bottom ash–dredged material mixture, built in the corps of the test dike, contains 70% of ash. The optimum bottom ash content in the mixture...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Reduction of Derivative pipeline effort in water turbine
  Publikacja

  - Studia Geotechnica et Mechanica - Rok 2013

  The paper presents an approach to evaluate and reduce the effort of the derivative pipeline in a water turbine of a hydrostatic power station in its vulnerable spots. Potential places of the biggest effort of the structure, as well as the coefficient of displacement and safety factor related to them were identified using FEM numerical method. Pipeline reinforcement was designed and made based on FEM analysis. Original technology...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2012
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
 • Numerical modelling of DMT test in calibration chamber

  Analiza numeryczna badania DMT wykonanego w komorze kalibracyjnej w Katedrze Geotechniki Politechniki Gdańskiej. Badania przeprowadzono w piasku Lubiatowo średnio zagęszczonym i zagęszczonym przy składowej pionowej naprężenia 100 kPa. Modelowano proces wciskania ostrza dylatometru oraz fazę odkształcenia membrany. Analiza parametryczna uwzględnia wpływ wartości kąta tarcia wewnętrznego i dylatancji oraz modułu odkształcenia uzyskanych...

Rok 2003
Rok 2002
 • Limit Analysis of a Strip Footing on Stochastic Subsoil.
  Publikacja

  - Studia Geotechnica et Mechanica - Rok 2002

  W pracy analizowana jest ława fundamentowa posadowiona na losowym podłożu.Poszukiwane są oszacowania nośności podłoża na podstawie twierdzeń o dolnej i górnej ocenie obciążenia granicznego. Dla różnych statycznie dopuszczalnych pól naprężenia i kinematycznie dopuszczalnych pól prędkości, wyznaczono wartości oczekiwane i wariancje obciążenia granicznego. Pozwoliło to na określenie odpowiednich dystrybuant, rozumianych...

wyświetlono 1201 razy