Studia Historiae Scientiarum - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia Historiae Scientiarum

ISSN:

2451-3202

eISSN:

2543-702X

Wydawca:

Polska Akademia Umiejętności

Dyscypliny:

  • Filozofia (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • Historia (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2021 40 Lista ministerialna 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 40 Lista ministerialna 2019
2020 40 Lista ministerialna 2019
2019 40 Lista ministerialna 2019
2018 9 B
2017 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2019 0.5
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2019 0.5

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.ejournals.eu/sj/index.php/SHS/about/editorialPolicies#custom-4 otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://www.ejournals.eu/sj/index.php/SHS/about/editorialPolicies#custom-0 otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
akademickie serwisy społecznościowe
poza serwisami komercyjnymi
Submitted Version - na każdej stronie
repozytorium publikacji naukowych
repozytorium instytucjonalne
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
http://www.ejournals.eu/sj/index.php/SHS/about/editorialPolicies#custom-8 otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu/udostępnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Licencja niewyłączna.
Ograniczenia w samoarchiwizacji dotyczą Published Version i Accepted Version.

wyświetlono 24 razy