Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

ISSN:

1234-8872

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne
Rok Punkty Lista
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 12 B
2017 12 B
2016 12 B
2015 12 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

brak danych
Pre-print
wersja autorska artykułu przed recenzją
Post-print
wersja autorska artykułu po recenzji

Tabela statusów SHERPA RoMEO

Tabela statusów SHERPA RoMEO
SHERPA RoMEO kolor Polityka archiwizacji
Zielony można archiwizować pre-printy i post-printy lub wersję wydawcy
Niebieski can archive post-prints
Żółty można archiwizować pre-printy
Biały nie można archiwizować żadnych materiałów
Szary brak danych

Filtry

wszystkich: 9

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Czasopism

2018
2017
 • Uniwersytet na rozdrożu

  W artykule pokazano różne postrzeganie społecznej odpowiedzialności uniwersytetu w literaturze przedmiotu. Omawiając pokrótce model uniwersytetu badawczego i przedsiębiorczego, starano się wyjaśnić źródła polaryzacji poglądów na miejsce i rolę uczelni oraz kierunek zmian, w którym powinny zmierzać. Korzystając z kwadrantów wiedzy D. Stokesa, zaproponowano ewolucję uniwersytetów w kierunku opisanym kwadrantem Pasteura. Podejmując...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wycena przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej.

  W literaturze przedmiotu poświęcono dotychczas wiele miejsca metodom wyceny przedsiębiorstw. Dotychczas w sposób pobieżny zwracano uwagę na wykorzystanie tych metod do wyceny specyficznych grup przedsiębiorstw. Jedną z takich grup stanowią przedsiębiorstwa, w stosunku do których ogłoszono upadłość, będące w procesie restrukturyzacji bądź zagrożone upadłością. Charakteryzują się one zwiększonym ryzykiem prowadzonej działalności...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2015
 • Innowacyjność firm z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych.

  Artykuł przedstawia zagadnienia związane z innowacjami w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe (KIBS – knowledge intensive business services). Sektor biznesowych usług wiedzochłonnych ma rosnące znaczenie nie tylko z punktu widzenia firm, którym dostarcza swoje usługi, przyczyniając się do wzrostu ich konkurencyjności, ale również jako źródło innowacji. W artykule sformułowanie dwie hipotezy badawcze: H1. Firmy z...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2010
2009
2003
2002

wyświetlono 116 razy