Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 12 B
2017 12 B
2016 12 B
2015 12 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Strony/informacje_dla_autorow.aspx otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału.
Typ licencji Creative Commons podany przy artykułach.

Filtry

wszystkich: 9

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2018
Rok 2017
 • Uniwersytet na rozdrożu

  W artykule pokazano różne postrzeganie społecznej odpowiedzialności uniwersytetu w literaturze przedmiotu. Omawiając pokrótce model uniwersytetu badawczego i przedsiębiorczego, starano się wyjaśnić źródła polaryzacji poglądów na miejsce i rolę uczelni oraz kierunek zmian, w którym powinny zmierzać. Korzystając z kwadrantów wiedzy D. Stokesa, zaproponowano ewolucję uniwersytetów w kierunku opisanym kwadrantem Pasteura. Podejmując...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wycena przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej.

  W literaturze przedmiotu poświęcono dotychczas wiele miejsca metodom wyceny przedsiębiorstw. Dotychczas w sposób pobieżny zwracano uwagę na wykorzystanie tych metod do wyceny specyficznych grup przedsiębiorstw. Jedną z takich grup stanowią przedsiębiorstwa, w stosunku do których ogłoszono upadłość, będące w procesie restrukturyzacji bądź zagrożone upadłością. Charakteryzują się one zwiększonym ryzykiem prowadzonej działalności...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
 • Innowacyjność firm z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych.

  Artykuł przedstawia zagadnienia związane z innowacjami w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe (KIBS – knowledge intensive business services). Sektor biznesowych usług wiedzochłonnych ma rosnące znaczenie nie tylko z punktu widzenia firm, którym dostarcza swoje usługi, przyczyniając się do wzrostu ich konkurencyjności, ale również jako źródło innowacji. W artykule sformułowanie dwie hipotezy badawcze: H1. Firmy z...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 268 razy