Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

ISSN:

1897-1059

eISSN:

2083-4624

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

  • językoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • polonistyka (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 14 B
2017 14 B
2016 14 B
2015 13 B
2014 9 B
2013 9 B
2012 8 B
2011 8 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2023 0.3
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2023 0.3
2022 0.3
2021 0.5
2020 0.5
2019 0.4
2018 0.2
2017 0.4
2016 0.5
2015 0.4

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/menu/989/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/menu/989/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
https://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/menu/1509/ otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Samoarchiwizacja / rozpowszechnianie tekstu możliwa dopiero po ukazaniu się na stronie internetowej czasopisma.
Redakcja rekomenduje udostępnianie danych badawczych w ogólnodostępnych repozytoriach.
Licencja CC BY 4.0 obowiązuje od zeszytu T. 139 z. 1 (2022).
Dla zeszytów T. 134 z. 1 (2017) - T. 138 z. 4 (2021) obowiązywała licencja CC BY-NC-ND 4.0.

wyświetlono 123 razy