Studia Obszarów Wiejskich - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia Obszarów Wiejskich

ISSN:

1642-4689

Wydawca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

Dyscypliny:

  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 12 B
2017 12 B
2016 12 B
2015 12 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 6 B
2011 6 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://studiaobszarowwiejskich.pl/dla-autorow/wymogi-edytorskie/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Typ licencji Creative Commons CC BY 4.0 na podstawie korespondencji.
Redakcja rekomenduje autorom zdeponowanie wraz z treścią artykułu danych o charakterze faktograficznym towarzyszącym powstaniu artykułu w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria
  • Rok
  • Opcje

Katalog Czasopism

2017
  • Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy

    W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika...

    Pełny tekst w portalu

wyświetlono 98 razy