SYSTEMS SCIENCE - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SYSTEMS SCIENCE

ISSN:

0137-1223

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 14

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
 • QoS provisioning in a single-cell ad hoc WLAN via queuing and stochastic games
  Publikacja

  Pokazano, że stosowanie agresywnych strategii dostępu do medium transmisyjnego może stanowić dla stacji sieci gwarancję równej szansy uzyskania pożądanej przepływności oraz zachowania jej na cały czas transferu danych. Przeprowadzono analizę gier typu stochastycznego pod kątem istnienia równowagi strategicznej przy założeniu probabilistycznych strategii dostępu.

 • Service restoration in survivable networks under attacks

  W artykule dokonano porównania jakości odtwarzania usług w przeżywalnych sieciach optycznych, uszkadzanych w wyniku awarii fizycznych oraz na skutek ataków. Przeanalizowano wariant ochrony ścieżek ('path protection') poprzez wyznaczane zawczasu ścieżki zabezpieczające. Z uwagi na NP-zupełność problemu optymalizacji doboru tras w przeżywalnych sieciach optycznych, zaproponowano efektywny algorytm heurystyczny SCNDP. Autorski symulator...

Rok 2003
Rok 2002
 • A study HIPERLAN-type noncooperative medium access control setting in a wireless LAN
  Publikacja

  Dla dostępu MAC przeanalizowano strategię określania długości transmisji w fazie eliminacji zakładając indywidualną optymalizację uzyskanego pasma komunikacyjnego. Zaproponowano różne warianty polityki wyłaniania zwycięzcy eliminacji, mające na celu wyrównanie szans stacji kooperacyjnych i niekooperacyjnych.

 • Relability of distributed networks
  Publikacja

  Niezawodność sieci jest jednym z parametrów opisujących jakość sieci. Jako parametr niezawodnościowy przyjęto liczbę niezależnych tras pomiędzy każdą parą węzłów. Podano dwie metody projektowania niezawodnych sieci. Jedna z nich wyznacza niezawodną strukturę sieci o minimalnym koszcie, druga wyznacza niezawodną strukturę z minimalną liczbą kanałów.

wyświetlono 63 razy