Tarnowskie Studia Teologiczne - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tarnowskie Studia Teologiczne

ISSN:

0239-4472

eISSN:

2391-6826

Wydawca:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dyscypliny:

  • Historia (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • Nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • Prawo kanoniczne (Dziedzina nauk społecznych)
  • Nauki teologiczne (Dziedzina nauk teologicznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
2020 40 MNiSW 2019
2019 40 MNiSW 2019
2018 4 B
2017 4 B
2016 4 B
2015 4 B
2014 3 B
2013 3 B
2012 3 B
2011 3 B
2010 2 B
2009 2 B
2008 2 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 3.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/tarnowskiestudiateologiczne/about/editorialPolicies#openAccessPolicy otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/tarnowskiestudiateologiczne/about/submissions#copyrightNotice otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
repozytorium instytucjonalne
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Licencja niewyłączna.
Istnieje możliwość rozpowszechniania/samoarchiwizacji Submitted i Accepted Version po uprzednim uzyskaniu zgody redakcji lub Wydawcy.

wyświetlono 51 razy