Technologia Wody - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia Wody

ISSN:

2080-1467

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2022 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 5 B
2017 5 B
2016 5 B
2015 5 B
2014 5 B
2013 5 B
2012 3 B
2011 3 B

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 19

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2021
Rok 2020
 • Możliwości wykorzystania spektroskopii fotoelektronów w analizie jakości środowiska wodnego
  Publikacja
  • J. Ryl
  • T. Ossowski
  • M. Elektorowicz
  • E. Niemirycz

  - Technologia Wody - Rok 2020

  Spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X, (XPS, z ang. X-ray photoelectron spectroscopy) jest nowoczesną metodą analityczną wykorzystywaną w wielu wiodących ośrodkach naukowych na świecie. Jest ona stale ulepszana, jak też poznawane są nowe obszary jej zastosowania. W niniejszym artykule przedstawione zostały możliwości wykorzystania metody XPS w ramach obszarów badawczych powiązanych z gospodarką wodną, takich...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2016
Rok 2015
 • Analizy ilości i jakości odpływu wód deszczowych i roztopowych z kontrolowanej zlewni zurbanizowanej

  Istotnym problemem Gdańska staje się bezpieczeństwo ekologiczne związane ze spływami miejskimi odprowadzanymi bezpośrednio do wód powierzchniowych, często akwenów użyteczności publicznej. W latach 2011÷2013, Katedra Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Gdańskimi Melioracjami, podjęła się wdrożenia...

 • Posadowienie obiektu liniowego
  Publikacja

  Problemy posadowienia obiektu liniowego w warunkach zmiennych (na długości i głębokości) stosunków gruntowo -wodnych, konsekwencje błędnych decyzji. Posadowienie praktycznie dominuje jako przyczyna awarii. Wymagania formalne w zakresie opracowania warunków posadowienia. Konieczność zwiększenia wymagań formalnych na skutek powszechnego lekceważenia prawa. Warunki gruntowe oraz kategorie geotechniczne obiektów. Zasady kwalifikacji...

 • Problemy inwestycji liniowej w trudnych warunkach
  Publikacja

  Problemy związane z realizacją inwestycji liniowej w szczególnie trudnych warunkach. Organizacja procesu w przypadku nowych nieznanych technologii/rozwiązań materiałowych. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem - braki w zakresie informacji o istniejącej infrastrukturze. Kolizje z innymi inwestycjami - potrzeba szczególnej koordynacji w warunkach kolizji. Przykład awarii. Znaczenie informacji historycznej

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009

wyświetlono 534 razy