Teoria Polityki - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teoria Polityki

ISSN:

2543-7046

eISSN:

2544-0845

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

  • filozofia (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • historia (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • nauki o polityce i administracji (Dziedzina nauk społecznych)
  • nauki prawne (Dziedzina nauk społecznych)
  • stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 40 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 40 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://www.ejournals.eu/TP/menu/994/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://www.ejournals.eu/TP/menu/994/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
https://www.ejournals.eu/TP/menu/994/ otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Samoarchiwizacja / rozpowszechnianie tekstu możliwa dopiero po ukazaniu się na stronie internetowej czasopisma.
Redakcja rekomenduje udostępnianie danych badawczych w ogólnodostępnych repozytoriach.
Licencja CC BY 4.0 obowiązuje od tomu 7 (2023).
Dla tomów 1 (2017) – 6 (2022) obowiązywała licencja CC BY-NC-ND 4.0.

wyświetlono 185 razy