Transport Miejski i Regionalny - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transport Miejski i Regionalny

ISSN:

1732-5153

Wydawca:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne
Rok Punkty Lista
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 7 B
2017 7 B
2016 7 B
2015 7 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model czasopisma:

Tradycyjne

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
brak danych
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Brak
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
strona domowa autora
poza serwisami komercyjnymi
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
repozytorium publikacji naukowych
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
6
Informacje dodatkowe
Informacje o samoarchiwizacji oraz embargo na podstawie korespondencji. Autor może dokonać samoarchiwizacji tylko w celach niekomercyjnych. Dostęp do pełnych tekstów po upływie 6 miesięcy. Dostęp Gratis Open Access (Bronze Open Access).

Filtry

wszystkich: 54

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2020
2019
2018
 • Prognozowanie wskaźnika motoryzacji na poziomie województw

  Wskaźnik motoryzacji jest jedną z najczęściej używanych, unormowanych miar rozwoju motoryzacji. W wielu krajach opracowano i wykorzystuje się krajowe i regionalne modele rozwoju motoryzacji. W Polsce szczegółowe badania nad czynnikami rozwoju motoryzacji dotychczas nie były prowadzone. Autorzy artykułu podjęli wyzwanie uzupełnienia tej luki i opracowali metodę prognozowania liczby pojazdów jako miary ogólnej i wskaźnika motoryzacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2017
 • Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym

  Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które stanowią silnik gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście.Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach....

 • Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim

  Przesiadki w podróżach realizowanych transportem zbiorowym w miastach są oceniane przez pasażerów negatywnie, jako dodatkowa uciążliwość podróży. Sieci połączeń transportu zbiorowego oparte na przesiadkach mogą być jednak bardziej efektywne. W określonych przypadkach połączenia z przesiadkami mogą być bardziej komfortowe od bezpośrednich, także według subiektywnej oceny pasażerów. Ważne jest zatem zidentyfikowanie czynników determinujących...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
 • Planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich

  W artykule omówiono doświadczenia autora w zakresie nowego podejścia do rozwoju transportu jakim są Plany Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUTP). Narzędzia SUTP zostały utworzone na bazie doświadczeń projektu BUSTRIP (Wprowadzenie i Planowanie Zrównoważonego Transportu Miast Bałtyckich) wspierającego 12 północnoeuropejskich miast, które jako pierwsze podjęły się przygotowania do realizacji SUTP.

2006

wyświetlono 284 razy