Wiadomości Elektrotechniczne - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wiadomości Elektrotechniczne

ISSN:

0043-5112

Dyscypliny:

 • Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 6 B
2017 6 B
2016 6 B
2015 6 B
2014 5 B
2013 5 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Tradycyjne

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 41

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2023
 • Polskie górnictwo i hutnictwo miedzi w sztuce medalierskiej

  Polska jest jednym z największych producentów miedzi na świecie. W artykule przypomniano historię górnictwa miedzi od najdawniejszych lat przez odkrycie złóż miedzi przez Jana Wyżykowskiego do czasów współczesnych. Obecnie górnictwem i hutnictwem miedzi zajmuje się wiele przedsiębiorstw w ramach KGHM Polska Miedź. Ich opis zilustrowano zdjęciami: medali, plakiet i statuetek, które znajdują się w zbiorach autora.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2022
 • Polscy inżynierowie elektrycy w 1936 r.

  Na podstawie notek biograficznych ponad 1000 osób przedstawiono stan kadry inżynierskiej w zakresie elektrotechniki w 1936 r. Podano uczelnie, w których wykształcenie zdobywali polscy inżynierowie elektrycy. Omówiono liczbę osób z dyplomem inżyniera elektryka zamieszkujących poszczególne rejony przedwojennej Polski. Podano miejsca pracy w różnych dziedzinach działalności inżynierskiej. Omówiono zaangażowanie w działalność Związku...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2020
 • Nikola Tesla i jego wynalazki

  Przedstawiono biografię Nikoli Tesli. Omówiono dziedziny, którymi się zajmował i opisano najważniejsze wynalazki.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nowoczesne metody termografii w systemie monitorowania stanu sieci przesyłowych

  W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody inspekcji termowizyjnej, skupiając się na prewencyjnej diagnostyce stanu sieci przesyłowej. Badanie termowizyjne ma różne wymiary wpływu na efektywność energetyczną. Z jednej strony wykorzystuje się ją do inspekcji szczelności termoizolacji budynków, wpływając na świadomość, że „najtańsza energia to ta zaoszczędzona”, z drugiej strony jest narzędziem dla operatorów sieci dystrybucyjnych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Werner Siemens i jego upamiętnienie

  Werner Siemens żył w latach 1816-1892, w czasach niezwykłego postępu w naukach przyrodniczych i największych odkryć w zakresie elektrotechniki. Jako osoba z wykształceniem technicznym i niezwykłym zacięciem naukowym, przez całe życie łączył te dwie działalności. Jego prace naukowe służyły rozwojowi techniki, a wdrażane rozwiązania techniczne wymuszały tematy prowadzonych badań. Wykazał się też talentem jako przedsiębiorca. Założone...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2019
Rok 2017
Rok 2016
 • Cyfrowe przetworniki napięcie - częstotliwość i częstotliwość - napięcie
  Publikacja

  - Wiadomości Elektrotechniczne - Rok 2016

  Przedstawiono metody i układy realizowane w technice mikroprocesorowej do przetwarzania napięcie – częstotliwość i częstotliwość – napięcie oraz analizę dokładności, która umożliwia dopasowanie charakterystyk przetworników do parametrów przetwarzanego sygnału i ograniczenie poziomu błędów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie grafenu w czujnikach elektronicznych

  Grafen to dwuwymiarowa struktura złożona z atomów węgla, tworzących cienką warstwę, która swoją budową przypomina plaster miodu. Materiał ten wykazuje wiele wyjątkowych właściwości, takich jak: bardzo duże przewodnictwo elektryczne i cieplne, ogromna wytrzymałość mechaniczna i elastyczność, a także duży stosunek powierzchni do objętości. Grafen jest przezroczysty, ale może efektywnie absorbować ok. 2% światła w szerokim zakresie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
 • Analiza charakterystyk parku wiatrowego.
  Publikacja

  - Wiadomości Elektrotechniczne - Rok 2010

  Prognozowanie mocy parków wiatrowych nie należy do łatwych przedsięwzięć, nie tylko ze względu na stochastyczny charakter wymuszenia (wiatru), ale wiele innych czynników mających wpływ na wartość prognozy. W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na moc parku wiatrowego: prędkość wiatru, kierunek wiatru, pionowy profil wiatru, przesłonięcie oraz dynamika zmian wiatru. Rozważania poparto na wynikach pomiarów.

 • Analiza pracy silnika indukcyjnego 15-fazowego z przekształtnikiem

  W pracy przedstawiono analizę pracy silników wielofazowych zasilanych z regulowanego źródła napięcia. Silniki poddane analizie zostały zaprojektowane z wykorzystaniem nie stosowanej w silnikach trójfazowych ilości żłobków równej Q = 30. Badania symulacyjne wykonano w programie do obliczeń polowych FEMM, korzystającego z metody elementów skończonych.

Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
 • Diagnostyka obiektów trudno dostępnych
  Publikacja

  Pomiary, a zwłaszcza diagnostyka, obiektów trudnodostępnych są istotne ze względów ekonomicznych oraz względów bezpieczeństwa. Ze względów technicznych rodzą częstokroć szereg problemów, które należy rozwiązać. Niniejszy artykuł przedstawia zarówno specyfikę obiektów trudno dostępnych, najczęściej występujące problemy związane z pomiarami takich obiektów jak też stosowane metody pomiaru i przekazywania danych pomiarowych.

 • Modelowanie i symulacja uszkodzeń wirników silników klatkowych

  Uszkodzenia klatek wirników silników indukcyjnych choć statystycznie nie należą do najczęściej spotykanych - są nimi uszkodzenia łożysk oraz izolacji uzwojeń stojana, to ich odpowiednio wczesne wykrywanie może przynosić wymierne korzyści ekonomiczne. Przyczyny uszkodzeń wirników silników indukcyjnych klatkowych mogą być związane z przeciążeniami termicznymi, niezrównoważonym naciągiem magnetycznym, wibracjami, miejscowymi naprężeniami...

 • Źródła i wybrane metody ograniczania zakłóceń w systemach automatyki z napędami przekształtnikowymi
  Publikacja

  Problem emisyjności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych stosowanych we współczesnych sieciach zasilających jest zagadnieniem bardzo istotnym i wymagającym niejednokrotnie zaangażowania znacznych nakładów technicznych w celu jego ograniczenia. Ekranowanie urządzeń i przewodów o znacznych poziomach emisji elektromagnetycznej stanowi jedną z podstawowych metod rozwiązywania problemów zakłóceń elektromagnetycznych, szczególnie...

Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 719 razy