Yearbook of Conrad Studies (Poland) - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Yearbook of Conrad Studies (Poland)

ISSN:

1899-3028

eISSN:

2084-3941

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

  • Literaturoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2022 20 Lista ministerialna 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2022 20 Lista ministerialna 2019
2021 20 Lista ministerialna 2019
2020 20 Lista ministerialna 2019
2019 20 Lista ministerialna 2019
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 7 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 5 B
2011 5 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/menu/13/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://www.ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/menu/999/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Autor może być poproszony o udostępnienie danych badawczych.

wyświetlono 54 razy