ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UJ - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UJ

ISSN:

1896-0200

eISSN:

2084-3968

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 11 B
2017 11 B
2016 11 B
2015 11 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 5 B
2011 5 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/menu/271/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/menu/1001/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Autor może być poproszony o udostępnienie danych badawczych.

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria
  • Rok

Katalog Czasopism

2019
2014

wyświetlono 108 razy