Zarządzanie w Kulturze - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie w Kulturze

Culture Management

ISSN:

1896-8201

eISSN:

2084-3976

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

  • Nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • Nauki o sztuce (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 20 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 20 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 14 B
2017 14 B
2016 14 B
2015 14 B
2014 9 B
2013 9 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 2 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/menu/1002/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/menu/1002/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/menu/1493/ otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Samoarchiwizacja / rozpowszechnianie tekstu możliwa dopiero po ukazaniu się na stronie internetowej czasopisma.
Redakcja rekomenduje udostępnianie danych badawczych w ogólnodostępnych repozytoriach.
Licencja CC BY 4.0 obowiązuje od nr 1/2022.
Dla numerów w latach 2017-2021 obowiązywała licencja CC BY-NC-ND 4.0.

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria
  • Rok
  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2018

wyświetlono 856 razy