Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

ISSN:

1426-6547

eISSN:

2657-8646

Wydawca:

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Dyscypliny:

  • Historia (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 6 B
2017 6 B
2016 6 B
2015 6 B
2014 2 B
2013 2 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://www.ejournals.eu/ZKTPN/menu/1534/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://www.ejournals.eu/ZKTPN/menu/1534/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium instytucjonalne
repozytorium publikacji naukowych
strona domowa autora
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału.
Licencja niewyłączna.
Autor zachowuje prawa do opublikowanego materiału.

wyświetlono 65 razy