Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace Etnograficzne" - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace Etnograficzne"

ISSN:

0083-4327

eISSN:

2299-9558

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

  • Nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
2020 40 MNiSW 2019
2019 40 MNiSW 2019
2018 10 B
2017 10 B
2016 10 B
2015 10 B
2014 5 B
2013 5 B
2012 1 B
2011 1 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/menu/92/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/menu/333/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Autor może być poproszony o udostępnienie danych badawczych.

wyświetlono 11 razy