Prace Historyczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prace Historyczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

History Notebooks

ISSN:

0083-4351

eISSN:

2084-4069

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

  • historia (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 15 B
2017 15 B
2016 15 B
2015 15 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 4 B
2011 4 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/menu/976/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/menu/976/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/menu/1500/ otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Samoarchiwizacja / rozpowszechnianie tekstu możliwa dopiero po ukazaniu się na stronie internetowej czasopisma.
Redakcja rekomenduje udostępnianie danych badawczych w ogólnodostępnych repozytoriach.
Licencja CC BY 4.0 obowiązuje od zeszytu 149 (2) 2022.
Dla zeszytów 146 (1) 2017 – 149 (1) 2022 obowiązywała licencja CC BY-NC-ND 4.0.

wyświetlono 326 razy