Magdalena Gajewska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Profesor nadzwyczajny ze stop. nauk. dr hab.

Katedra Technologii Wody i Ścieków
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Miejsce pracy Budynek Wydz. Hydrot.
pokój 201C otwiera się w nowej karcie

Telefon (58) 347 15 09

E-mail magdalena.gajewska@wilis.pg.gda.pl

Prodziekan ds. nauki

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Miejsce pracy Budynek Wydz. Bud. Lad.
pokój 110 otwiera się w nowej karcie

Telefon (58) 347 17 51, (58) 347 22 05

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 772 razy