Magdalena Gajewska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor nadzwyczajny ze stop. nauk. dr hab.

Katedra Technologii Wody i Ścieków
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Miejsce pracy
Budynek WILiŚ pokój 201 C
Telefon
(58) 347 15 09

Specjalista naukowo-techniczny

Katedra Technologii Wody i Ścieków
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Miejsce pracy
Budynek WILiŚ pokój 201 C
Telefon
(58) 347 15 09

Prodziekan ds. nauki

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Miejsce pracy
Budynek Wydz. Bud. Lad.
pokój 110 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 17 51, (58) 347 22 05

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 872 razy