Magdalena Popowska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr Magdalena Popowska

dr Magdalena Popowska

Wybrane publikacje

 • Co-Living or a “Sandpit” for Future Entrepreneurs. First Experience from Poland.

  Nowadays, the Western world seems saturated with the myriad of enhancements for entrepreneurship development. Also, in Eastern European countries we observe a growing number of initiatives at different organizational levels, aiming at accompanying potential future entrepreneurs in their efforts. Meanwhile, there is one novelty, never before offered on the Polish market – the first co- -living space, launched in Gdañsk. Therefore,...

  Pełny tekst w portalu

 • CSR and small business from the international and national perspective

  Corporate and social responsibility is nowadays quite a popular topic among large companies but thanks to numerous popularization activities undertaken by national and international institutions, also small entrepreneurs become more and more interested in exploring this fairly new approach. This paper outlines the main differences between the implementation of the CSR approach in large companies and in SMEs, which are not able...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • I, Robot: between angel and evil

  - 2020

  The boosting of most digital innovations within recent technology progress by artificial intelligence (AI) constitutes a growing topic of interest. Besides its technical aspects, increasing research activity may be observed in the domain of security challenges, and therefore of responsibility related to the controlled or hypothetically uncontrolled or autonomous emergence of AI solutions. Consequently, responsibility and ethics...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

Opis ogólny

Dr Magdalena Popowska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie wykłada Organization Science i Entrepreneurship. Od wielu lat odpowiedzialna jest za programy wymiany, podwójnych dyplomów i inne działania internacjonalizacyjne. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Międzynarodowych i Kontaktów z Otoczeniem, aktualnie jest Pełnomocnikiem Dziekana ds. międzynarodowych. Jej doktorat to studium porównawcze na temat internacjonalizacji MSP w Polsce i we Francji. Obecnie jej badania dotyczą głównie przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Brała udział w dwóch projektach badawczych UE oraz była organizatorem i liderem szkoły letniej w ramach IP LLP w 2013 r. M. Popowska jest również przedsiębiorcą "na pół etatu".

wyświetlono 620 razy