Małgorzata Pruszkowska-Caceres - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Badania modelowe przepływu wód podziemnych w rejonie elektrowni wodnej Podgaje wraz z projektem drenażu prawej strony siłowni.

  Praca magisterska

  - WILIŚ - 2017

 • Warunki występowania, wykorzystania i ochrony wód podziemnych w rejonie Giżycka

  Praca magisterska

  - WILIŚ - 2016

 • Analiza możliwości eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w Starogardzie Gdańskim na podstawie badań modelowyc

  Praca magisterska

  - WILIŚ - 2016

 • Geologiczna analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Płocka

  Praca magisterska

  - WILIŚ - 2016

 • Geologiczna analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Gdańska

  Praca magisterska

  - WILIŚ - 2016

 • Występowanie fluoru w wodach podziemnych gdańskiego systemu wodonośnego

  Praca magisterska

  - WILIŚ - 2015

 • Ocena jakości wód podziemnych piętra czwartorzędowego na ujęciu Rumia w Gdyni.

  Praca magisterska

  - WILIŚ - 2015

 • Analiza jakości i warunków ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 110 - Pradolina Kaszubska

  Praca magisterska

  - WILIŚ - 2014

 • Warunki występowania, wykorzystania i ochrony wód podziemnych w rejonie Sopotu

  Praca magisterska

  - WILIŚ - 2012

 • Ocena jakości wód podziemnych płytkich poziomów wodonośnych w rejonie składowiska "Szadółki" w świetle badań monitoringowych

  Praca magisterska

  - WILIŚ - 2011

 • OCENA SKŁADU CHEMICZNEGO I ZAGROŻEŃ JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH NA UJĘCIU CZARNY DWÓR W GDAŃSKU.

  Praca magisterska

  - WILIŚ - 2011

wyświetlono 464 razy