Marcin Budzyński - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Jestem pracownikiem naukowo - dydaktycznym (adiunkt, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej) na Wydziale Inżynierii Lądowej i  Środowiska, Politechnika Gdańska, Polska. Moje główne zainteresowania badawcze obejmują: badania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym budowa i wdrażanie narzedzi zarządzania bezpieczeństwem, modelowanie miar bezpieczeństwa. Dodatkowo zajmuję się projektowaniem infrastruktury drogowej oraz analizami ekonomicznymi i wielokryterialnymi dla inwestycji drogowych. Moje wykłady na Politechnice Gdańskiej obejmują: Projektowanie infrastruktury drogowej, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Studia wykonalności dla inwestycji drogowych.

wyświetlono 3005 razy