Marcin Gawlicki - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Problematyka konserwatorska Zielonej Bramy w Gdańsku.

    - Rok 2004

    Dzieje Zielonej Bramy są historią jej konserwacji. W dziejach tych wyróżniają się czytelne okresy, z których każdy powinien być oceniany przez pryzmat zachowanych wartości oryginału Waloryzacja, rozumiana jako poszukiwanie wartości oryginału, staje się drogowskazem dla współczesnych rozważań, dotyczących właściwej strategii działań konserwatorskich. Pierwszy okres, związany z powstaniem monumentalnej budowli renesansowej, trwający...

  • Actual problems of the polish coastal landscape, architecture and culturalheritage protection

    - Rok 2003

    Praca zawiera ogólną charakterystykę krajobrazu polskiego wybrzeża, przedstawia podstawowe zagrożenia jako wartości wynikające z nieprzemyślanych decyzji planistycznych oraz żywiołowego rozwoju strefy nadmorskiej, prezentuje także walory środowiska kulturowego wsi położonych nad Bałtykiem, ich architekturę oraz aktualne problemy ich ochrony.

wyświetlono 104 razy