Marek Downar - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • WIKI-WS as a C2 NIWA Web Service Management Platform

  - TASK Quarterly - Rok 2015

  The Wiki-WS platform was implemented within the C2 NIWA project for production purposes. Wiki-WS stands for developing, managing and maintaining web services. The production deployment needed implementation of several functional improvements and establishing a strong security 7 safety policy. The WikiWS platform has to be used as an educational environmement for developing web sevices and production environment for execution of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Superkomputerowy system identyfikacji pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych

  Opisano sposób identyfikacji pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych. Scharakteryzowano etapy identyfikacji i wymieniono algorytmy stosowane w ramach implementacji rozwiązania ESIP (Elektroniczny System Identyfikacji Pojazdów). Skuteczność zastosowanych algorytmów porównano z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Opisano wdrożenie rozwiązania na superkomputerze GALERA. System ESIP umożliwia skuteczną identyfikację pojazdów...

 • Commonly Accessible Web Service Platform - Wiki-WS

  - Rok 2012

  Web Service technology on the basis had to supply complete and reliable system components. Nowadays this technology is commonly used by companies providing results of their work to end users and hiding implementation details. This paper presents a SOA-enabled platform - Wiki-WS - that empowers users to deploy, modify, discover and invoke web services. Moreover it discusses concepts and functionalities of this open source management...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 571 razy