Marek Downar - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • WIKI-WS as a C2 NIWA Web Service Management Platform

  - TASK Quarterly - Rok 2015

  The Wiki-WS platform was implemented within the C2 NIWA project for production purposes. Wiki-WS stands for developing, managing and maintaining web services. The production deployment needed implementation of several functional improvements and establishing a strong security 7 safety policy. The WikiWS platform has to be used as an educational environmement for developing web sevices and production environment for execution of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Superkomputerowy system identyfikacji pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych

  Opisano sposób identyfikacji pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych. Scharakteryzowano etapy identyfikacji i wymieniono algorytmy stosowane w ramach implementacji rozwiązania ESIP (Elektroniczny System Identyfikacji Pojazdów). Skuteczność zastosowanych algorytmów porównano z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Opisano wdrożenie rozwiązania na superkomputerze GALERA. System ESIP umożliwia skuteczną identyfikację pojazdów...

 • Mechanizm automatycznego rozwoju usług sieciowych

  - Rok 2012

  Przedstawiono i omówiono koncepcje użycia usług sieciowych w środowisku produkcyjnym. Opisano komunikację i wpływ użytkowników na jakość tych usług. Zdefiniowano mechanizmy doboru usług do scenariusza i opisano mechanizm zapewniania ciągłości obsługi użytkowników, mimo ich błędnego działania.

wyświetlono 300 razy