Marek Szafrański - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 28

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
 • Dynamics of the small-span railway bridge under moving loads
  Publikacja

  The paper presents the results of dynamic analysis of the small-span railway bridge, subjected to an action of moving trains. Numerical simulations were performed using three different load models: series of moving forces, series of moving single-mass and double-mass oscillators. The parameters of the vehicle were taken from the existing EN57 train. The parameters of the bridge were taken from the existing steel span of 10,24 m...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ sposobu odwzorowania pojazdu szynowego na odpowiedź dynamiczną przęsła mostowego
  Publikacja

  W pracy przedstawiono rezultaty analiz numerycznych oraz badań eksploatacyjnych dwóch przęseł mostowych wymuszonych ruchomym pojazdem szynowym. Pojazd odwzorowano za pomocą czterech modeli uproszczonych: strumienia sił skupionych, strumienia mas skupionych oraz strumieni oscylatorów jedno- i dwumasowych. Analizy numeryczne wykonano przy wykorzystaniu MES. Potrzebne parametry dynamiczne wyznaczono na podstawie wyników identyfikacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2018
 • Dynamic analysis of the railway bridge span under moving loads

  The first part of this paper provides a review of the state of knowledge of the dynamic behaviour of railway bridges under moving loads. Particular attention is paid to developments in modelling railway bridge loading and dynamic vehicle-span (structure) interaction. The most important aspects determining the advancements in this area of knowledge are identified. The contemporary techniques for defining bridge span finite element...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stress analysis of the bridge hangers in terms of the fatigue verification
  Publikacja

  - Rok 2018

  The paper presents the results of numerical stress analysis of the bridge rod hangers. Two types of hangers were taken into account, i.e. the bolted hanger and the welded hanger. A detailed FEM shell models of the connection area between the hanger and the bridge span have been developed. Local stress concentration effects have been investigated in terms of fatigue verification.

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 • Oddziaływania taboru na mosty kolejowe przy zmiennych parametrach ruchu
  Publikacja

  - Rok 2014

  W pracy poruszono zagadnienia związane z identyfikacją oraz modelowaniem układu dynamicznego most-pojazd ruchomy. Za element szczególnie istotny uznano czynnik obciążający. Opracowano i wdrożono metodykę identyfikacji cech dynamicznych rzeczywistego pojazdu szynowego. Eksperyment badawczy przeprowadzono dla jednostki trakcyjnej EN57, jednak nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu metody dla innego, konwencjonalnego taboru szynowego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2005
Rok 2004
 • Katedra Mostów.

  W opracowaniu przedstawiono Katedrę Mostów Politechniki Gdańskiej, zarówno w ujęciu historycznym jak i w czasie obecnym. Na osiągnięcia i słabości w działalności Katedry miały i mają wpływ jej specyficzne cechy. Katedra specjalizuje się w wąskiej dziedzinie konstrukcji budowlanych, jakimi są mosty. Mosty przejawiają w sobie najpiękniejsze i najbardziej wyrafinowane elementy sztuki budowlanej. Specjalizację mostową kończą rok rocznie...

 • Numeryczna ocena nośności dźwigarów mostu w Kiezmarku.

  Most przez rzekę Wisłę w Kiezmarku wybudowano w 1973 r. Oryginalna konstrukcja, według aktualnej normy PN-85/S-10030 ''Obiekty mostowe. Obciążenia'', spełniała tylko wymogi klasy C, dlatego wystąpiła konieczność jej wzmocnienia. W trakcie prac stwierdzono występowanie znacznych deformacji pierwotnych blachownic we wszystkich dźwigarach mostu, będące efektem niedbałego wykonania konstrukcji. Oczywiste trudności wynikające z prostowania...

 • Obiekty mostowe obwodnicy miasta Wolin w świetle badań podczas próbnego obciążenia.

  02 grudnia 2003r. oddano do eksploatacji obwodnicę miasta Wolin w ciągu drogi krajowej nr 3. Droga ta odgrywa ważną rolę w tranzytowym ruchu międzynarodowym (kraje skandynawskie - południe Europy) oraz krajowym (północ - południe). Obsługuje ona również port i bazy promowe w Świnoujściu. Nowa droga zlokalizowana w sąsiedztwie toru kolejowego, umożliwia bezkolizyjny przejazd przez miasto. Całkowita długość wybudowanego odcinka wynosi...

 • Zastosowanie rur i konstrukcji podatnych do wzmacniania obiektów mostowych.
  Publikacja

  Konstrukcje podatne z rur i tworzyw sztucznych znajdują szerokie zastosowanie do wzmacniania przepustów oraz innych niewielkich obiektów mostowych. Przedstawiona metoda wzmacniania, popularnie nazywana ''reliningiem'', stosowana jest często przy okazji przebudowy obiektów mostowych (przepustów), położonych na szlakach komunikacyjnych, zarówno drogowych jak i kolejowych. Duże zalety metody ''reliningu'' wiążą się z krótkim okresem...

Rok 2002

wyświetlono 2762 razy