Marek Wirkus - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Adaptive Management Approach to an Infrastructure Project

  The paper presents an adaptive approach to project management, illustrated by the description of a case study, i.e., of a project whose aim was to develop the means and prepare the documentation for the revitalization of a railway line. The project itself was a major challenge for the implementers due to a novel and innovative subject thereof, including the construction of a railway line which takes place in a difficult terrain...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Issues of Measuring the Course of Batch Production Processes

  In order to meet demands induced by development of manufacturing processes and production systems, new criteria and indicators that would allow a multiple aspect and realistic rating of batch production process courses are necessary. The objective of this paper is to present the correlation between production processes measurement, its rating and production control, basing on case study analysis from production enterprise. A new...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cyfryzacja przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne - ocena przypadku

  Analizie poddano cyfryzację przedsiębiorstwa świadczącego usługi komunalne - Gdańskie Nieruchomości. W artykule zidentyfikowano obszary cyfryzacji przedsiębiorstwa, ich aktualny poziom cyfryzacji oraz potrzeby i kierunki dalszych działań. Omówiono czynniki zagrażające wdrażaniu cyfryzacji oraz sposoby przeciwdziałania. Jako metodę badawczą zastosowano obserwację uczestniczącą, ocenę przeprowadzono wg stanu na koniec roku 2018.

wyświetlono 910 razy