Maria Sadowska - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Maria Sadowska

prof. dr hab. inż. Maria Sadowska

Filtry

wszystkich: 14

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2014
2010
 • Isolation and some properties of collagen from the backbone of Baltic cod(Gadus morhua)
  Publikacja

  - FOOD HYDROCOLLOIDS - 2010

  Ossein from Baltic cod backbone was obtained after extraction of non-collagenous protein with 0.1 M NaOH solution and demineralization with 1.0 M HCl solution. The extractions were performed at 4 C for24, 48 and 72 h using a solid/solution ratio from 1:4 to 1:8 (w/v). After 48 h of extraction in 0.5 M acetic acid only about 25% of collagen was dissolved. After 48 h of extraction at optimal concentration of pepsin(4 mg/g ossein)...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2009
2008
2007
 • Optimization of condition for demineralization Baltic cod (Gadus morhua) backbone

  Kręgosłupy dorsza bałtyckiego (Gadus morhua) są alternatywnym źródłem kolagenu. Aby uzyskać z nich natywny niezanieczyszczony kolagen należy usunąć z nich białka mięśniowe i sole mineralne. Obecność tych związków pogarsza funkcjonalne właściwości preparatu kolagenowego. Dlatego celem pracy było opracowanie optymalnych parametrów demineralizacji kręgosłupów dorsza. Najlepszy efekt demineralizacji, nieomal 100%, przy stratach tylko...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Skażenia żywności. Rozdział 5
  Publikacja

  - 2007

  W rozdziale 5 przedstawiono podstawowe wiadomości z toksykologii: definicja i zakres toksykologii żywności, trucizny - definicje, zatrucia, kryteria oceny higieniczno-toksykologicznej związków chemicznych, toksykologię związków chemicznych występujących w żywności, wchłanianie, przemiany substancji w organizmie, wydalanie i wydzielanie, czynniki wpływające na wchłanianie z przewodu pokarmowego, mechanizm przemian i wynik działania...

 • The influence of different acids and pepsin on the extractability of collagen from the skin of Baltic cod (Gadus morhua)
  Publikacja

  Zastosowano 5,0 M roztwory kwasu cytrynowego, mlekowego, octowego oraz 0,115 M roztwór kwasu solnego. Kolagen z całych skór ekstrahowano w 4 st.C odpowiednimi kwasami (1 : 6, w/v) w czasie 24, 48 i 72 h. Stwierdzono, że kwas solny jest najmniej efektywnym rozpuszczalnikiem kolagenu spośród użytych kwasów. W zastosowanych warunkach doświadczeń maksymalnie można wyekstrahować kwasem cytrynowym 60 % kolagenu, kwasem octowym i mlekowym...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2005
2004
2003
2002
 • Skażenia żywności
  Publikacja

  - 2002

  Przedstawiono podstawowe wiadomości z toksykologii żywności. Wykazano przy-czyny i źródła skażenia żywności szkodliwymi dla zdrowia związkami chemicz-nymi i kryteria oceny higieniczno toksykologicznej tych zanieczyszczeń. Omó-wiono toksyczne właściwości: metali ciężkich, mikotoksyn, pestycydów, diok-syn, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, azotanów (V) i azota-nów (III) oraz radionuklidów. Wskazano też na...

wyświetlono 283 razy