Maria Sołtysik - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 70

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
 • Gdzie w Kolibkach stał dwór Królowej Marysieńki
  Publikacja

  Artykuł wskazuje przypuszczalną lokalizację nieistniejącego już XVII-wiecznego dworu w Kolibkach, związanego m.in. z rodziną Sobieskich. Zawiera wskazówki gdzie w pracach archeologicznych należy szukać jego reliktów

 • Great Villas of Visegrad Four Countries and Slovenia
  Publikacja

  - Rok 2013

  Wystawa zorganizowana w Parlamencie Europejskim w Brukseli w dniach 27-30 maja 2013 przez Agencję Foibos Books Praha na której wystawiono plansze autorstwa Marii Jolanty Sołtysik opartej na książce Great Villas of Poland, oprac zb. pod red. R. Nakoniecznego, Praha : Foibos Books, 2013, ISBN 978-80-87073-58-2.

 • Orłowo-perła międzywojennej Gdyni. Dzieje i architektura. Orłowo - Kolibki - Mały Kack
  Publikacja

  - Rok 2013

  Monografia przedstawia całościowo dzieje Orłowa, Kolibek i Małego Kacka od czasów najdawniejszych do 1 połowy XX wieku. Bazując na niepublikowanym dotąd, szerokim materiale źródłowym, odkrywa szereg nieznanych faktów historycznych i prezentuje bardzo bogaty materiał ilustracyjny. Jako pierwsza też przedstawia architekturę i urbanistykę Orłowa (wraz z Kolibkami i Małym Kackiem), zapełniając wyraźną lukę w piśmiennictwie naukowym,...

 • Slavne Vily Polska
  Publikacja

  - Rok 2013

  Wystawa zorganizowana przez Foibos Books i prezentowana w Pradze w Pałacu na Hradczanach i w Instytucie Polskim we wrześniu 2013 r., na której wystawiono plansze autorstwa Marii Jolanty Sołtysik, oparte na książce Slavne vily Polska, oprac zbior. pod red. R. Nakoniecznego, Praha: Foibos Book, 2013, ISBN 978-80-87-073-56-7.

 • Słynne wille Polski, wystawa w Bytomiu - październik 2013
  Publikacja

  - Rok 2013

  Wystawa zorganizowana we Wrocławiu w Muzeum Architektury w dniach 28 kwietnia-18 maja 2013 r. przez Foibos Books Praha, na której wystawiono plansze autorstwa Marii Jolanty Sołtysik, oparte na książce Słynne wille Polski, oprac. zbior. R. Nakonieczny, Praha : Foibos Books, 2013, ISBN 978-80-87-073-57-5.

 • Słynne wille Polski, wystawa we Wrocławiu 18.05.2013
  Publikacja

  - Rok 2013

  Wystawa zorganizowana w Bytomiu w Muzeum Górnośląskim w październiku 2013 r. przez Foibos Books Praha, na której wystawiono plansze autorstwa Marii Jolanty Sołtysik, oparte na książce Słynne wille Polski, której współautorką jest Maria Jolanta Sołtysik

 • Villa of Countess Magdalena Łosiowa, Gdynia; Villa of Czesław Antkowiak and Jerzy Prokulski, Gdynia
  Publikacja

  - Rok 2013

  The article presents one of the most interesting modern villas of Gdynia, the villa of Czesław Antkowiak and Jerzy Prokulski at 25/25a Korzeniowskiego Street in Kamienna Góra. It refers to the modernistic architecture of the villa as well as the background of its owners and the development of the new residential estate in which it was built in 1938. The author presents the oryginal plans of the building and both the old and contemporary...

Rok 2012
 • Czy to jest gryf, czy straszydło
  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł dotyczy prowadzonych w Gdyni-Orłowie prac przy odbudowie i rekonstrukcji willi ''Gryf''. Przedstawia pierwotną architekturę budynku, autora tej realizacji, a także rzeźbiarza, który wykonał detale architektoniczne. Między innymi także piękną rzeźbę gryfa, wieńczącego niegdyś budynek, która to rzeźba zniszczona została podczas wojny. Niestety w trakcie dokonywanej obecnie odbudowy obiektu nie odtworzono jej formy, umieszczając...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dworzec Morski - gdyńskie okno na świat
  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł przedstawia zabytkowy Dworzec Morski w Gdyni i ideę urządzenia w nim Muzeum Emigracji. Mówi o powstaniu i dziejach tego budynku, o jego zabytkowych wnętrzach oraz o jego wartości dla gdyńskiej architektury. Podkreśla, że to właśnie sam ten budynek jest najbardziej wartościowym świadectwem ruchu emigracyjnego, jaki w okresie międzywojennym odbywał się przez Gdynię. Dlatego też najważniejszym etapem urządzania gdyńskiego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gdynia otwarta na morze
  Publikacja

  - Rok 2012

  Tradycję przestrzenną Gdyni stworzyły lata międzywojenne. To one ukształtowały ją w sensie urbanistycznym i architektonicznym oraz wykreowały główną ideę przestrzenną, którą jest otwarcie miasta na morze. Idea ta jest w pewnym sensie oczywista, gdyż nadmorskie położenie Gdyni wyraźnie do tego predestynowało. Dzięki konsekwentnej działalności zarówno projektanta portu - inżyniera Tadeusza Wendy, jak i głównego projektanta miasta...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Morska fasada Gdyni - legendarna idea i jej współczesne interpretacje
  Publikacja

  Wizja morskiej fasady Gdyni stworzona została w latach trzydziestych XX wieku, w legendarnych projektach Dzielnicy Reprezentacyjnej. Realizację tej koncepcji przerwał jednak w 1939 r. wybuch wojny. Dziś temet morskiej fasady Gdyni podjęty został przez współczesnych urbanistów, lecz wizja którą przed nami roztaczają budzi wiele wątpliwości. Nastawione na dużą intensywność i gęstość zabudowy współczesne koncepcje w niewystarczającym...

 • Nieznane projekty Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni (1938-1960)
  Publikacja

  - Rok 2012

  Idea budowy Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni ma tak długą historię jak samo miasto i towarzyszy mu praktycznie do dzisiaj. Jest też ciekawym probierzem nie tylko ewolucji myśli estetycznej w urbanistyce XX wieku, ale i koncepcji dotyczących kreowania roli morza w przestrzennym wizerunku miasta. Taka perspektywa określała rozmach z jakim w latach trzydziestych projektowano część reprezentacyjną zespołu. Miała on wówczas pełnić rolę...

 • Opis obiektu, historia i rozwój. - Układ urbanistyczny Śródmieścia Gdyni. Dokumentacja zgłoszenia zabytku do uznania za Pomnik Historii
  Publikacja

  - Rok 2012

  Dokumentacja jest kompleksową ekspertyzą uzasadniającą wniosek o uznanie zespołu urbanistycznego Śródmieścia Gdyni za Pomnik Historii. Opis obiektu przedstawia główną ideę rozplanowania śródmieścia oraz zasadnicze elementy układu, takie jak ciągi urbanistyczne, dominanty, akcenty pierzeje i wnętrza w przestrzeni publicznej. Prezentuje też najciekawsze realizacje architektoniczne, ich twórców i stylistykę. W części dotyczącej...

Rok 2011
 • Dzielnica Reprezentacyjna Gdyni i jej powojenne oraz współczesne interpretacje
  Publikacja

  - Rok 2011

  The concept of the Premiere District in Gdynia was first conceived in the 1920s and from that time on it constantly accompanied the history of the city. It derivated from the idea of creating a symbol of Poland's regaining independence after the first World War and the successful creation of the new port and city on the Baltic coast. As the result of that development, Gdynia was named the maritime capital of Poland and was treated...

 • Dzielnica Reprezentacyjna Gdyni i jej współczesne interpretacje
  Publikacja

  - Rok 2011

  Koncepcja gdyńskiej Dzielnicy Reprezentacyjnej zrodziła się w okresie międzywojennym i od tego czasu stale towarzyszy dziejom miasta. Kreowana wysiłkiem całego państwa morska stolica II Rzeczypospolitej miała stanowić jej "morską fasadę", znak wizualnej identyfikacji z morzem. Znak ten zawierał w sobie - zarówno w przenośni jak i dosłownie - element "otwarcia na morze" jako najważniejszy wyróżnik architektoniczno urbanistyczny...

 • Jaka mogła by Gdynia morska
  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono projekty międzywojenne morskiej fasady miasta jaką miała być strefa nadmorska i Dzielnica Reprezentacyjna Gdyni. Podkreślono aktualność wypracowanej w latach międzywojennych idei otwarcia miasta na morze, która powinna być kontynuowana we współczesnych projektach sporządzanych dla gdyńskiej strefy nadmorskiej. Obecna praktyka urbanistyczna nie zawsze jednak spełnia te wymagania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Miasto otwarte na morze - 'gorący' problem Gdyni
  Publikacja

  - Rok 2011

  Gdynia od samego początku powstawała jako miasto otwarte na morze. Nie tylko dlatego, że u jej podstaw leżała rozpoczęta w 1920 r. budowa portu, ale również dlatego, że właściwie od razu stała się polska "bramą na świat" także w sensie kulturowym i społecznym. Wizerunek ten zrodził się w latach międzywojennych, w inspirujących projektach Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni. Obejmowała ona zespół urbanistyczny Mola Południowego oraz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modernistyczne centrum miasta - ewolucja idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni 1926-2007
  Publikacja

  - Rok 2011

  Modernistyczne centrum miasta jako zagadnienie urbanistyczne nieczęsto było w okresie międzywojennym przedmiotem prac realizacynych. W porównaniu bowiem do podejmowanych na wielką skalę zarówno w Polsce jak i w całej Europie zadań mieszkaniowych, budowa nowych zespołów śródmiejskich należała do rzadkości. W tym kontekście ciekawym problemem jest geneza i rozwój idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni. W sensie projektowym w skali...

Rok 2010
 • Echa dyskusji o Wyspie Spichrzów
  Publikacja

  - Rok 2010

  Komentarz do wyników konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie części północnej Wyspy Spichrzów, ogłoszonego w 2010 r. przez spółkę Polnord SA. W artykule przedstawiono analizę zwycięskiej pracy konkursowej w kontekście historycznej zabudowy Wyspy Spichrzów.

 • Modernistyczna Gdynia - dziedzictwo lat międzywojennych
  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł przedstawia modernistyczne dziedzictwo Gdyni w trzech postwawowych odmianach stylowych. Pierwszej, zwiazanej z tradycją Art Deco, drugiej, związanej z awangardą funkcjonalistyczną i trzeciej, umiarkowanie modernistycznej, eksponującej kompozycje wertykalne i monumentalizujące. W tej perspektywie przedstawione są najważniejsze dzieła międzywojennej architektury gdyńskiej.

Rok 2009
 • Dziedzictwo kulturowe - stan i zasoby
  Publikacja

  - Rok 2009

  Publikacja omawia zasoby dziedzictwa kulturowego Gdyni, rozpatrując je w dwóch głównych grupach: pierwszej, dotyczącej modernistycznych zespołów architektoniczno-urbanistycznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego i drugiej, obejmującej zespoły osadnictwa przedmiejskiego. Opracowanie wymienia także zdegradowane przestrzennie tereny miejskie, przedmiejskie i dworsko-parkowe o dużym potencjale historycznym,a także zespoły fortyfikacyjne...

wyświetlono 598 razy