Marian Cichocki - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Zbrojenie tarcz i płyt

  - Rok 2006

  W rozdziale 3.8 podręcznika ,,Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2,, przedstawiono metody obliczania zbrojenia ortogonalnego w tarczach i płytach betonowych, zalecanych w kolejnych wersjach EC-2. Bazują one na teorii plastyczności, przy czym wymiarowanie przeprowadza się dla wydzielonych z konstrukcji elementach płaskich jak: tarcze, ścianki środników bądź płyty (w tym mostowe). Metody...

 • Przykłady modernizacji dwóch wiaduktów drogowych w aspekcie kosztów przedsięwzięcia.

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono rozwiązania techniczne modernizacji i wzmocnienia dwóch wiaduktów drogowych w aspekcie kosztów realizacji przedsięwzięcia. Analiza ekonomiczna wykazała, iż bardzo wydatne wzmocnienie (skok o dwie klasy obciążenia obiektu) wiąże się z tak dużymi kosztami, że staje się to nieopłacalne w zestawieniu z kosztami budowy nowego obiektu. Zwrócono uwagę na konieczność choćby ograniczonej analizy ekonomicznej (koszty...

 • Badania belki strunobetonowej BSK-18 wzmocnionej taśmami CFRP. Uwagi o skuteczności.

  - Rok 2004

  W pracy dokonano analizy wyników belki prefabrykowanej belki sprężonej (strunobetonowa belka mostowa typu BSK-18) wzmocnionej taśmami z włókien węglowych CFRP. Ocenie podlega procedura technologiczna wzmocnienia w skrajnych warunkach zimowych oraz skuteczność wzmocnienia. Badania obejmowały pomiary ugięć, odkształceń, rejestrację rys w poszczególnych etapach obciążenia, rejestrację momentu zarysowania i zniszczenia prefabrykatu....

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 1009 razy