Marian Kulbik - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Wodociągi Gdyni, (1911-1961)

  - Rok 2022

  Monografia zawiera informacje faktograficzne o procesie tworzenia i eksploatacji wodociągów w latach 1911 – 1961: wiejskiego (Oksywie), osiedlowego (Kamienna Góra), miejskiego (Śródmieście, Grabówek)) oraz grupowego na obszarze Wielkiej Gdyni. Dla każdego wodociągu udokumentowano przebieg prac organizacyjno-przygotowawczych, koncepcje projektowe i wykonane roboty budowlano-instalacyjne. Zagadnienia techniczne przedstawiono na tle...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przykłady realizacji i interpretacji wyników sondażowych pomiarów terenowych w czynnych systemach dystrybucji wody

  - Instal - Rok 2018

  W pracy przedstawiono przebieg realizacji i rezultaty sondażowych pomiarów terenowych w trzech układach dystrybucji wody o zróżnicowanym przewymiarowaniu sieci wodociągowej. Pomiary przeprowadzono w dążeniu do identyfikacji właściwości (cech) strukturalnych i funkcjonalnych układów po wieloletniej ich eksploatacji. Ustalenia te determinują opracowanie programu realizacji pomiarów dla potrzeb tarowania komputerowego modelu przepływu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Początek Gdyńskiego Systemu Wodociągowego Rozbudowa układu wodociągowego na Kępie Oksywskiej w latach 1933 - 1939. Część III.

  Budowa sieci osiedlowej na terenie „Nowego Oksywia”. Przyłączenie wodociągu Marynarki Wojennej do budowanego układu na Kępie Oksywskiej. Komplikacje przebiegu procesu budowy rurociągu do Babiego Dołu. Uzbrojenie terenu osiedla "Paged". Przekształcenie na terenie Oksywia struktury sieci rozgałęzieniowej w pierścieniową. Konsolidacja układu na Kępie Oksywskiej z wodociągiem grupowym Wielkiej Gdyni. Realizacja zarządzenia o przymusie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 934 razy