Marian Kulbik - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Wodociągi Gdyni, (1911-1961)

  - Rok 2022

  Monografia zawiera informacje faktograficzne o procesie tworzenia i eksploatacji wodociągów w latach 1911 – 1961: wiejskiego (Oksywie), osiedlowego (Kamienna Góra), miejskiego (Śródmieście, Grabówek)) oraz grupowego na obszarze Wielkiej Gdyni. Dla każdego wodociągu udokumentowano przebieg prac organizacyjno-przygotowawczych, koncepcje projektowe i wykonane roboty budowlano-instalacyjne. Zagadnienia techniczne przedstawiono na tle...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Początek Gdyńskiego Systemu Wodociągowego Planowanie i budowa lokalnego układu wodociągowego na Kępie Oksywskiej (1929 – 1932. Część II.

  Udokumentowanie procesu inwestycyjnego przekształcenia wodociągu wiejskiego w miejski układ wodociągowy na podstawie analizy materiałów źródłowych. Ustalenie hydrogeologicznych uwarunkowań decyzji o lokalizacji ujęcia wody „Oksywie”. Identyfikacja parametrów konstrukcyjnych i kosztów budowy trzech budynków na ujęciu wody: mieszkalnego, stacji pomp i odżelaziania wody. Odtworzenie przebiegu budowy struktury sieci wodociągowej w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przykłady realizacji i interpretacji wyników sondażowych pomiarów terenowych w czynnych systemach wodociągowych

  - Rok 2018

  W pracy przedstawiono przebieg realizacji i rezultaty sondażowych pomiarów terenowych w trzech układach dystrybucji wody o zróżnicowanym przewymiarowaniu sieci wodociągowej. Pomiary przeprowadzono w dążeniu do identyfikacji właściwości (cech) strukturalnych i funkcjonalnych układów po wieloletniej ich eksploatacji. Ustalenia te determinują opracowanie programu realizacji pomiarów dla potrzeb tarowania komputerowego modelu przepływu...

wyświetlono 436 razy