Marian Piwowarski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 73

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
 • Technical and Economic Analysis of the Supercritical Combined Gas-Steam Cycle
  Publikacja

  Combined cycle power plants are characterized by high efficiency, now exceeding 60%. The record-breaking power plant listed in the Guinness Book of World Records is the Nishi-Nagoya power plant commissioned in March 2018, located in Japan, and reaching the gross efficiency of 63.08%. Research and development centers, energy companies, and scientific institutions are taking various actions to increase this efficiency. Both the gas...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020
 • Advanced Turbine Cycles with Organic Media
  Publikacja

  Organic Rankine Cycle (ORC) power plants have become very popular and have found their applications in systems with renewable sources of energy. So far their overall efficiencies are not very impressive and only for the upper temperature of about 300 °C do they exceed 20%. A drawback of these cycles is the limitation of the cycle upper temperature due to the heat exchanger technology and the materials used. However, it is possible...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • DESIGN ANALYSIS OF HYBRID GAS TURBINE - FUEL CELL POWER PLANT IN STATIONARY AND MARINE APPLICATIONS

  The paper concerns design analysis of a hybrid gas turbine power plant with a fuel cell (stack). The aim of this work was to find the most favorable variant of the medium capacity (approximately 50 MW) hybrid system. In the article, computational analysis of two variants of such a system was carried out. The analysis let to calculate capacity, efficiency of both variants and other parameters like flu gas temperature. The paper...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Design Analysis of Micro Gas Turbines in Closed Cycles
  Publikacja

  The problems faced by designers of micro-turbines are connected with a very small volume flow rate of working media which leads to small blades’ height and high rotor speed. In the case of gas turbines this limitation can be overcome by the application of a closed cycle with very low pressure at the compressor inlet (lower than atmospheric pressure). In this way we may apply a micro gas turbine unit of accepted efficiency to work...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Subcritical Thermodynamic Cycles with Organic Medium and Isothermal Expansion
  Publikacja

  The efffciencies of the Organic Rankine Cycle (ORC) are not very high and only very seldom do they exceed 20%. The increase and optimization of initial parameters and certain modifications of the thermodynamic cycle make it possible to overcome these drawbacks. A new modified cycle has been described and analyzed in detail in the paper. Similarly to the Ericsson cycle for gas turbines, isothermal expansion in the turbine is suggested...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
 • TERMODYNAMIC CALCULATIONS OF TURBINE STEAM PARAMETERS

  In this work a heat balance was made for the nominal conditions of a block working with 18K370 turbine. For the parameters obtained, the thermal-flow calculations of the steam turbine were performed, maintaining the actual geometry of its flow system. Based on the nominal values obtained, iterative thermal and flow calculations were made for both the heat cycle of the power plant block and the steam turbine itself, seeking to obtain...

Rok 2015
 • Analiza doboru korzystnego czynnika niskowrzącego do mikrosiłowni kogeneracyjnej
  Publikacja

  Artykuł prezentuje wyniki obliczeń oraz wnioski płynące z analiz obiegów ORC pracujących z wykorzystaniem najczęściej spotykanych w siłowniach kogeneracyjnych czynników niskowrzących. W trakcie obliczeń pod uwagę brano obieg z regeneracją ciepła dla czynników suchych: fc72, hfe7100, R227ea, R245fa, R423a, R600a, R600, RC138, R141b oraz obieg bez regeneracji ciepła dla czynników mokrych: R11, R12, R134a, R718, 507a, R290, R717....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza obiegów kogeneracyjnych z silnikami tłokowymi i mikroturbi-nami

  Przeprowadzono analizę dla układów kogeneracyjnych z mikroturbinami wykorzystującymi ciepło odpadowe z silników tłokowych. Rozważono cztery główne źródła ciepła odpadowego z silników tłokowych: spaliny wylotowe, woda chłodząca silnik, olej smarny i ciepło z systemu turbodaładowania. Obliczenia przeprowadzono dla silników General Electric Jerbacher typów: J320 GS-C25 i J416 GS-B05. Uwzględniono różne czynniki robocze siłowni (zarówno...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2010
 • Analiza nowoczesnych siłowni jądrowych
  Publikacja

  W pracy analizowano obiegi termodynamiczne siłowni wykorzystujących reaktory jądrowe IV generacji. Obliczano sprawność obiegów siłowni jądrowych z nowoczesnymi reaktorami, a wyniki obliczeń porównano z tradycyjnym układem obecnie stosowanym typu PWR. Każdy z badanych układów optymalizowano ze względu na maksymalną sprawność dla zadanych parametrów początkowych. Układ nadkrytyczny wodny SCWR okazał się najkorzystniejszy ze względów...

 • Analiza obiegów kombinowanych gazowo-parowych na czynniki niskotemperaturowe
  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy wykonano analizę obiegów kombinowanych parowo-gazowych z kotłem utylizacyjnym bez dopalania bazujących w układzie parowym na czynnikach niskotemperaturowych. Analizowano obiegi z czynnikami najczęściej stosowanymi w układach ORC (ang. Organic Rankine Cycle) oraz z czynnikami planowanymi do zastosowania w przyszłości. Wyniki porównano z klasycznym układem kombinowanym z kotłem utylizacyjnym gazowo-parowym, w którym czynnikiem...

Rok 2009
 • A multistage turbine for a micro power plant

  This paper presents results of a design analysis of a multi-stage turbine for the cogeneration micro-power plant working in accordance with Organic Rankine Cycle (ORC). The heat power of the plant is assumed equal to 20 kW and the corresponding available electric output is estimated to be of about 3 kW. Different variants of the radial and axial-flow turbines have been considered, while the detailed results of the calculations...

 • Design analysis of Tesla micro-turbine operating on a low-boiling medium
  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2009

  This paper presents results of the design analysis of a Tesla bladeless turbine intended for a co-generating micro-power plantof heat capacity 20 kW, which operates in an organic Rankine cycle on a low-boiling medium. Numerical calculations of flowin several Tesla turbine models were performed for a range of design parameters. Results of investigations exhibit interestingfeatures in the distribution of flow parameters within the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Design analysis of turbines for co-generating micro-power plant working in accordance with organic Rankine's cycle
  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2009

  Przedstawiono wyniki analizy projektowej turbin dla mikrosiłowni kogeneracyjnej pracującej według organicznego obiegu Rankine'a z wykorzystaniem biopaliwa. Rozważono zakres mocy cieplnej od 25kW do 100kW, któremu odpowiadała możliwa do uzyskania moc elektryczna od 2kW do 12kW. Przeanalizowano projekty turbin osiowych (jedno- i wielostopniowych, także z częściowym zasilaniem), turbin promieniowych i promieniowo-osiowych. Porównano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Evaluation of technical efficiency of heat and electric power generation
  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2009

  This paper presents an evaluation of technical efficiency and time-dependent changes in productivity of Polish professional electric power and heat&electric power stations by using Data Envelopment Analysis non-parametric method. The research covered the enterprises whose total available electric power amounted to about 98% of that of all professional thermal electric power stations in this country. The analysis has concerned...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 1753 razy