Marian Zientalski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST 2005

  - Rok 2005

  Przedstawiono nowa strukturę organizacyjną Krajowego Sympozjum Telekomunikacji. Zaprezentowano Komitet Sterujący i programowy KST. Dla Krajowego Sympozjum KST/2005 uzgodniono Sesje Plenarne, na których zaprezentowano referaty prof. A. Dobrogowskiego, prof. J. Woźniaka, prof. A. Zabłudowskiego i k. Nowak. Zorganizowano również sesje specjalne.

 • XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004.

  - Rok 2004

  Przedstawiono XX-te Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004. Zaprezentowano sesje plenarne dotyczące: przyszłości sieci i usług telekomunikacyjnych oraz wdrażania nowego prawa telekomunikacyjnego; zastosowania środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu oraz przedstawiono multimedialny system monitorowania hałasu; inteligentnych sieci optycznych; rozwoju elektroniki dla technologii informacyjnych....

 • Badanie jakości transmisji mowy w sieciach IP.

  Praca zawiera opis eksperymentu mającego na celu zbadanie relacji pomiędzy oceną subiektywną sygnału mowy a jakością transmisji tego sygnału w kanale telekomunikacyjnym. Zrealizowano symulację transmisji pakietowej sygnału mowy w sieci Internet (VoIP). Wykonano serię testów odsłuchowych opartych na listach logatomowych i odpowiednio dobranych zdaniach. Do interpretacji wyników zastosowano analizę statystyczną.

wyświetlono 579 razy