Marianna Daszkowska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Cechy i umiejętności specjalisty ds. marketingu (w opinii studentów)

  W artykule zaprezentowano kompetencje pracowników ds. marketingu. Przedstawiono je z punktu widzenia studenta, na podstawie przeprowadzonych badań. Wskazano na takie zagadnienia jak: cechy osobowe, otwartość specjalisty, stosunek do zasad etycznych, rodzaj wiedzy i jej interdyscyplinarny charakter. Dokonano także oceny nabytych umiejętności w trakcie zajęć z Podstaw marketingu. Zweryfikowano opinię studentów na temat marketingu...

 • Inżynieria doświadczenia w systemie marketingu

  - Rok 2010

  Nowym paradygmatem marketingu stało się ostatnio doświadczenie. Stanowi ono ważny element wartości dla klienta. Doświadczenie i osobisty rozwój są dla niego ważniejsze niż sama konsumpcja dóbr. Inżynieria może stanowić kanwę dla teoretycznych podstaw nowego paradygmatu, jakim jest doświadczenie. Prrojektowanie, przetwarzanie, eksploatowanie i utylizowanie mogą być ważnymi obszarami działań marketingowych i doświadczeń klientów.

 • Innowacyjność usług i metody jej pomiaru

  Koncentrowanie rozważań teoretycznych i badawczych na innowacjach w przemyśle oraz niewystarczająca uwaga skierowana na innowacje w usługach stały się impulsem do podjęcia tematu innowacji w usługach. W artykule autorzy podjęli się zadania przedstawienia wybranych metod pomiaru innowacji z proponowanymi modyfikacjami na potrzeby polskiego sektora usługowego.

wyświetlono 579 razy