Małe Jednostki Pływające - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Małe Jednostki Pływające

 

Małe Jednostki Pływające

Wprowadzenie

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej jest ośrodkiem naukowo – dydaktycznym, który kompleksowo kształci specjalistów w obszarze projektowania jednostek pływających, obiektów oceanotechnicznych oraz transportu wodnego.
Wydział dysponuje infrastrukturą badawczą umożliwiającą prowadzenie badań naukowych w obszarze hydromechaniki, konstrukcjii technologii okrętów oraz maszyn i urządzeń.
Wydział współpracuje z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi wykonując prace zlecone oraz realizując projekty naukowe.

 

Aparatura badawcza

 • Laboratorium Hydromechaniki - Basen Modelowy
 • Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych
 • Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych
 • Laboratorium Obliczeniowe Hydromechaniki i Konstrukcji Okrętowych
 • Laboratorium Tribologiczne
Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji

Oferta usługowa

 • Projektowanie jednostek pływających
 • Projektowanie i badania układów napędowych
 • Projektowanie i badania napędów hybrydowych
 • Projektowanie jednostek pływających, urządzeń okrętowych,
  pojazdów podwodnych
 • Projektowanie urządzeń okrętowych i wyposażenia statków (m.in. dźwigi, wciągarki)
 • Nadzór nad realizacją opracowanych projektów
 • Fachowe ekspertyzy dotyczące branży okrętowej

 

Oferta badawcza

 • Badania teoretyczne i eksperymentalne dotyczące
  obiektów nawodnych oraz podwodnych
 • Badania z obszarów hydromechaniki
 • Badania napędów hybrydowych
 • Badania z obszarów technologii i konstrukcji obiektów pływających
 • Testowanie osprzętu oraz wyposażenia jednostek pływających
 • Badania układów hydrauliki siłowej
Ilustracja publikacji