Mariusz Dąbkowski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć

  * Precyzyjna estymacja powierzchni ciała człowieka * Analiza biosygnałów * Systemy rehabilitacyjne * Analiza wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe * Elektro-mechaniczne struktury periodyczne jako aktywne akustycznie metamateriały * Właściwości elektro-mechaniczne materiałów dielektrycznych w różnych warunkach środowiskowych * Prądy upływu w diagnostyce ochronników przepięciowych * Roboty mobilne do diagnostyki linii...

 • Zespół Robotyki i Systemów Mechatroniki

  1. Robotyka stacjonarna oraz mobilna; 2. Zastosowanie metod wibracyjnych do detekcji uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń mechatroniki; 3. Wykorzystanie energii elektrycznej gromadzonej w czasie pracy systemów mechatroniki zbudowanych z materiału piezoelektrycznego; 4. Projektowanie układów, urządzeń i systemów automatyki elektroenergetycznej.

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • International Association of Science and Technology for Development (IASTED)

  organizacja wielonarodowościowa

  na stanowisku: Członkostwo

wyświetlono 1136 razy