Mariusz Domżalski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr inż. Mariusz Domżalski

dr inż. Mariusz Domżalski

Media społecznościowe

Wybrane publikacje

 • Asynchronous distributed state estimation based on a continuous-time stochastic model

  W artykule rozważa się problem estymacji stanu w asynchronicznych rozłożonych systemach (ADE) opartych na wielu czujnikach pomiarowych. W systemach takich stan obiektu jest oceniany przez grupę lokalnych estymatorów, z których każdy (oparty zwykle na filtrze Kalmana) dokonuje fuzji danych zebranych poprzez jego lokalne czujniki oraz danych odebranych od innych zdalnych procesorów, w celu wyznaczenia możliwie najlepszych estymat....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Asynchronous distributed state estimation based on a continuous-time stochastic model

  W artykule rozważa się ogólny problem estymacji stanu w asynchronicznych rozłożonych systemach (ADE) opartych na wielu czujnikach. W takich systemach stan obiektu jest oceniany przez grupę lokalnych estymatorów, z których każdy oparty zwykle na filtrze Kalmana, dokonuje fuzji danych zebranych poprzez jego lokalne czujniki oraz danych uzyskanych od innych (zdalnych) procesorów, w celu wyznaczenia możliwie najlepszych estymat. Przeprowadzając...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Intelligent Autonomous Vehicles

  Advanced mobile vehicles and robots have long been one of the main issues in engineering. They have various applications in emergency, lifeguarding and entertainment as well as in various industrial, civil and military systems. Among them, you can distinguish robots that can move in an open environment or operate only in predetermined confined spaces. Open world robots are very demanding because they have...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 1541 razy