Mariusz Domżalski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr inż. Mariusz Domżalski

dr inż. Mariusz Domżalski

Filtry

wszystkich: 22

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2019
 • Intelligent Autonomous Vehicles
  Publikacja

  Advanced mobile vehicles and robots have long been one of the main issues in engineering. They have various applications in emergency, lifeguarding and entertainment as well as in various industrial, civil and military systems. Among them, you can distinguish robots that can move in an open environment or operate only in predetermined confined spaces. Open world robots are very demanding because they have...

Rok 2018
Rok 2016
 • Discrete-time estimation of nonlinear continuous-time stochastic systems
  Publikacja

  In this paper we consider the problem of state estimation of a dynamic system whose evolution is described by a nonlinear continuous-time stochastic model. We also assume that the system is observed by a sensor in discrete-time moments. To perform state estimation using uncertain discrete-time data, the system model needs to be discretized. We compare two methods of discretization. The first method uses the classical forward Euler...

Rok 2015
 • Discrete-time estimation of nonlinear continuous-time stochastic systems
  Publikacja

  In this paper we consider the problem of state estimation of a dynamic system whose evolution is described by a nonlinear continuous-time stochastic model. We also assume that the system is observed by a sensor in discrete-time moments. To perform state estimation using uncertain discrete-time data, the system model needs to be discretized. We compare two methods of discretization. The first method uses the classical forward Euler...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
 • Distributed state estimation using a network of asynchronous processing nodes

  We consider the problem of distributed state estimation of continuous-time stochastic processes using a~network of processing nodes. Each node performs measurement and estimation using the Kalman filtering technique, communicates its results to other nodes in the network, and utilizes similar results from the other nodes in its own computations. We assume that the connection graph of the network is not complete, i.e. not all nodes...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Distributed state estimation using a network of asynchronous processing nodes
  Publikacja

  We consider the problem of distributed state estimation of continuous-time stochastic processes using a~network of processing nodes. Each node performs measurement and estimation using the Kalman filtering technique, communicates its results to other nodes in the network, and utilizes similar results from the other nodes in its own computations. We assume that the connection graph of the network is not complete, i.e. not all nodes...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2009
 • Asynchronous distributed state estimation based on a continuous time stochastic model
  Publikacja

  Głównym zadaniem systemu estymacji jest szacowanie stanu obserwowanego obiektu. W rozproszonych wieloczujnikowych systemach estymacji stan obiektu jest estymowany przez pewien zbiór estymatorów lokalnych. Każdy estymator lokalny wykonuje filtrację (np opartą na filtracji Kalmana) danych pochodzących ze skojarzonego z nim czujnika bądź czujników oraz fuzję przetworzonych danych z czujników z danymi pochodzącymi z innych lokalnych...

 • Asynchronous distributed state estimation based on covariance intersection
  Publikacja

  W artykule rozważa się problem estymacji stanu w rozproszonym systemach wieloczujnikowym. W systemach takich stan obserwowanego obiektu jest estymowany przez pewien zbiór estymatorów lokalnych. Każdy estymator lokalny wykonuje fuzję danych pochodzących ze skojarzonego z nim czujnika lub czujników z danymi pochodzącymi z innych lokalnych estymatorów. W wyniku operacji fuzji oraz dodatkowo operacji filtracji korzystając np. z filtru...

Rok 2008
 • Distributed tracking system with central trajectories initialization
  Publikacja

  W pracy rozważa się problem wyznaczania trajektorii przy użyciu rozproszonego, wieloczujnikowego systemu. W systemie tego typu trajektoria poruszającego się obiektu wyznaczana jest przez grupę lokalnych estymatorów stanu. Każdy z estymatorów korzysta z filtru Kalmana i danych z pojedynczego źródła w celu określenia trajektorii obiektu. Zwykle źródła danych (czujniki) pracujące na potrzeby estymatorów lokalnych nie obserwują takiego...

 • Rozproszony system wyznaczania trajektorii poruszających się obiektów

  W pracy rozważa się problem śledzenia trajektorii poruszających się obiektów przy użyciu rozproszonego systemu śledzenia. W systemie takim trajektoria poruszającego się obiektu jest wyznaczana przez grupę lokalnych estymatorów. Każdy z tych estymatorów korzysta z filtru Kalmana i danych z pojedynczego źródła w celu określenia trajektorii obiektu. Wyznaczone trajektorie są następnie przesyłane do systemu centralnego, gdzie następuje...

Rok 2007
 • Trajectories detection in a distributed multi-sensor tracking system
  Publikacja

  W pracy rozważono problem śledzenia obiektów poruszających się za pomocą rozproszonego systemu wieloczujnikowego. Głównym zadaniem systemu śledzenia jest detekcja i estymacja trajektorii obiektów poruszających się w obserwowanej przestrzeni. Trajektoria obiektu to ciąg estymat kinematycznego stanu obiektu, jego pozycji, prędkości, itp. Klasyczne systemy śledzenia oparte są na filtrze Kalmana korzystającym z danych z pojedynczego...

Rok 2005
 • Asynchroniczna fuzja danych z wielu estymatorów stanu.
  Publikacja

  W przypadku obiektów, które można opisać dyskretno-czasowym modelem Gaussa-Markowa, oraz gdy dyskretny pomiar dotyczący obiektu pochodzi z pojedynczego czujnika, istnieje nieobciążony estymator minimalnowariancyjny stanu obiektu, czyli filtr Kalmana. W pewnych okolicznościach, np. z powodu dyskretnego charakteru źródła pomiaru, dokładność i odporność estymacji polegającej na pojedynczym źródle danych jest niewystarczająca. Jedną...

 • Estymacia stanu nieliniowych obiektów dynamicznych.
  Publikacja

  W wielu zagadnieniach z obszaru teorii i praktyki sterowania, w tym identyfikacji lub regulacji, oraz diagnostyki procesów, wykorzystywana jest ocena (estymacja) stanu obiektu dynamicznego. Dla obserwowanego procesu, który można opisać dyskretno-czasowym modelem Gaussa-Markowa, istnieje nieobciążony estymator minimalnowariancyjny stanu, znany jako filtr Kalmana.W pewnych praktycznych sytuacjach model Gaussa-Markowa może być jednak...

Rok 2004
 • Track-to-track fusion in tracking of multiple targets in clutter - a comparative study.
  Publikacja

  Przedstawiono i porównano algorytmy rozproszone wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu źródeł. Rozważono przypadek, w którym dane dotyczące pozycji obiektów są zakłócone przez dodatkowe fałszywe wykrycia niezwiązane z obserwowanymi obiektami. Algorytmy rozproszone i centralne to dwie podstawowe klasy algorytmów służące do wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu...

Rok 2003
 • Zastosowanie metod śledzenia wielohipotetycznego do inicjacji tras.
  Publikacja

  W pracy przedstawiono algorytm śledzenia wielohipotetycznego i jego zastosowanie do inicjalizacji tras wielu obiektów oraz inicjalizacji tras nowych obiektów oddzielających się od już śledzonego obiektu. Badania symulacyjne zaprezentowanego algorytmu przeprowadzono dla dwóch sytuacji: inicjalizacji tras dwóch obiektów znajdujących się blisko siebie oraz inicjalizacji trasy obiektu oddzielającego się od obiektu, dla którego...

wyświetlono 634 razy