Mariusz Zaborowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Adiunkt

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 508
Telefon
(58) 348 60 08

Wybrane publikacje

 • Wybrane rozwiązania prawne z ustawy z 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w ocenie polskich przedsiębiorstw

  Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest instytucja zamówień publicznych, uregulowanych aktualnie obowiązującą ustawą – Prawo zamówień publicznych z 2019 r . Analiza ta dotyczy w szczególności nowoprzyjętych w niej zapisów prawnych – nowych w stosunku do obowiązujących poprzednio. Uzasadnieniem wprowadzenia przez ustawodawcę wielu nowych rozwiązań była chęć ułatwienia przedsiębiorcom uczestniczenia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Cel i funkcje zamówień publicznych

  System zamówień publicznych, obok zagadnień prawnych, obejmuje między innymi również zagadnienia organizacyjne, czy też ekonomiczne. Dlatego elementy systemowe należy rozpatrywać w bardzo szerokim ujęciu i nie można zawężać ich tylko do zagadnień prawnych. Cele i funkcje zamówień przeplatają się nawzajem i tym samym są od siebie niezależne. Nie można mówić o celach bez wyraźnego oparcia w funkcjach zamówień publicznych i odwrotnie....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Społeczne zamówienia publiczne

  - Optimum. Studia Ekonomiczne - Rok 2018

  Zamówienia publiczne, to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, które dotyczą dostaw, usług i robót budowlanych. W artykule przedstawiono pojęcie i genezę społecznych zamówień publicznych, ich rozwój w polskim systemie zamówień publicznych oraz wykorzystywanie klauzul społecznych przez zamawiających. Zwrócono uwagę, powołując się na dane z przeprowadzonej kontroli przez NIK, że promowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 1481 razy