Marta Jankowska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: mgr inż. Marta Jankowska

mgr inż. Marta Jankowska

Kontakt

Kierownik działu

Miejsce pracy
Gmach B
pokój 101 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 348 63 39, 797-306-037
E-mail
marta.jankowska@pg.edu.pl

Wybrane publikacje

  • Postęp i problemy z wdrażaniem strategii HR4R

    Perspektywiczne zarządzanie instytucjami wymusza zmiany w ich polityce personalnej w kierunku świadomego działania na rzecz kapitału ludzkiego. Politechnika Gdańska (PG), wdrażając zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, wpisuje się idealnie w ten nurt.

    Pełny tekst do pobrania w portalu

  • Podsumowanie prac UKZJK w kadencji 2012–2016, zestawienia statystyczne

    Publikacja stanowi podsumowanie prac Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG (UKZJK) w kadencji 2012-2016. Zawiera zestawienia statystyczne, w tym liczby zespołów roboczych i oceniających UKZJK, zgłaszanych wniosków potrzeby wprowadzenia zmian projakościowych, jak również analizę zachowania użytkowników strony internetowej UKJZK: http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia.

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 149 razy