Marta Szypcio - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Modyfikacja poliuretanów do zastosowań medycznych kolagenem i chitozanem

    W referacie omówiono syntezę i przedstawiono charakterystykę segmentowych poliuretanów (PU) do zastosowań medycznych otrzymanych z wykorzystaniem o poli(ε- kaprolaktonodiolu) jako oligodiolu, alifatycznego 1,6-diizocyjanianu heksametylenowego oraz 1,4-butanodiolu jako przedłużacza łańcuchów. Tak otrzymane poliuretany modyfikowano naturalnymi polimerami: kolagenem i chitozanem. Celem modyfikacji było podniesienie biozgodność uzyskanych...

wyświetlono 27 razy