Mateusz Kuczyk - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • The concept of suspended urban rail vehicle

  Niniejsza publikacja została poświęcona szczegółowemu opisowi proponowanej przez autorów koncepcji podwieszanego pojazdu szynowego. W pierwszej kolejności przeanalizowano istniejące rozwiązania, wraz ze wskazaniem ich podstawowych wad i zalet. Następnie opisano proponowaną konstrukcję w zakresie: budowy wagonu, sposobu jego zawieszenia oraz prowadzenia po zadanym torze ruchu. Artykuł ten powstał na podstawie pracy dyplomowej pt....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Evaluation of suspended rail vehicle movement parameters

  Niniejsza publikacja została poświęcona ocenie parametrów ruchowych koncepcyjnego pojazdu kolei podwieszanej, którą dokonano w oparciu o jego charakterystykę trakcyjną oraz możliwości dynamiczne. W pierwszej kolejności skrótowo opisano konstrukcję proponowanego pojazdu wraz z wyszczególnieniem najważniejszych założeń projektowych. Następnie skupiono się na metodyce oraz samym wykreśleniu charakterystyki trakcyjnej pojazdu, jak...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stress analysis of suspended rail vehicle bogie

  Niniejsza publikacja została poświęcona analizie wytrzymałościowej wybranych elementów wózka – osi zestawu kołowego i ramy. Obliczenia osi wykonano w oparciu o metodę analityczną przy rozpatrzeniu różnych materiałów jej wykonania. Do sprawdzenia wytrzymałości ramy wykorzystano metodę elementów skończonych, a obciążenie wyznaczono zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13749. Sam wózek jest częścią podwieszanego elektrycznego zespołu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 40 razy