Mateusz Mazur - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 20

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2014
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
 • Double-ridged horn antenna with sinusoidal ridge profile
  Publikacja

  Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej oraz pomiarów parametrów anteny tubowej z podwójnym grzbietem. Badania numeryczne dotyczyły zarówno samego układu zasilania falowodu grzbietowego jak i całej anteny z uwzględnieniem sinusoidalnego profilu impedancji grzbietu. Wyniki obliczeń dopasowania oraz charakterystyk promieniowania, wykonanych przy użyciu symulatora QW-3D, porównano z wynikami pomiarów, stwierdzając dobrą zgodność...

 • Ridged horn antenna for ground penetrating radar
  Publikacja

  Omówiono modyfikację tuby grzbietowej polegającą na jej wypełnieniu dielektrykiem, w celu wykorzystania do układu pozwalającego na poszukiwanie obiektów znajdujących się pod ziemią. Omówiono badania, które doprowadziły do opracowania konstrukcji anteny z wypełnieniem dielektrycznym. Przedstawiono wyniki testu takiej anteny w układzie do detekcji obiektu metalowego umieszczonego pod ziemią.

Rok 2004
 • Ferrite coupled slot lines circulator.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W oparciu o metodę rodzajów sprzężonych przeprowadzono analizę macierzy rozproszenia sekcji ferrytowych linii szczelinowych (FLS). W oparciu o uzyskane wyniki opracowano model cyrkulatora zaprojektowany w postaci kaskadowego połączenia sekcji FLS oraz szczelinowego rozgałęzienia typu T. Określono parametry rozproszenia układu, które zweryfikowano eksperymentalnie.

 • Propagation in a ferrite cylindrical waveguide magnetized by a two four-pole magnetic fields.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Używając metody rodzajów sprzężonych rozwiązano zagadnienie ferrytowego falowodu cylindrycznego magnesowanego poprzecznie w układzie elektronicznie obracanego czterobiegunowego pola magnetycznego. W falowodzie występuje zjawisko dwójłomności i przesunięcia fazy. Badano zmiany stanu polaryzacji fali elektromagnetycznej na wyjściu falowodu o różnej długości. Wyniki wykorzystano do zaprojektowania sekcji półfalowej falowodu, w której...

 • Theoretical and experimental treatment of a microstrip coupled ferrite line circulator.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł opisuje wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych cyrkulatora realizowanego w technice sprzężonych ferrytowych linii mikropaskowych. W stosunku do wcześniejszych metod zastosowano do realizacji układu strukturę linii mikropaskowych w których ferryt położony jest na górze mikropaska. Struktura umożliwiła zmniejszenie strat układu w stosunku do wcześniej przyjętych technologii.

Rok 2002

wyświetlono 1039 razy