Mateusz Muchlado - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Czynniki kształtujące skuteczność outsourcingu w podmiotach leczniczych

  Problem badawczy podjęty przez autorów tej książki można więc sformułować następująco: Jakie procesy podlegają outsourcingowi i jakie czynniki decydują o ich skuteczności w szpitalach w Polsce? W konsekwencji celem badawczym przyjętym w niniejszej pracy jest identyfikacja procesów zlecanych na zewnątrz w polskich szpitalach wraz z czynnikami warunkującymi ich skuteczność. Celem utylitarnym jest zaś opracowanie metody umożliwiającej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży odzieżowej - perspektywa polskiego konsumenta

  Przesunięcie produkcji do krajów dotkniętych ubóstwem towarzyszy podejściu kładącemu nacisk na szybkie odpowiedzialność i tanie udostępnianie trendów modowych konsumentom oraz systemowi wytwarzania opartemu na popycie biznesu, w przemyśle odzieżowym. W artykule zwrócono uwagę na: świadomość, postawy, zachowania etyczne oraz zrównoważony sposób postrzegania jakości produktów „fast fashion” w perspektywie społecznej odpowiedzialności....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • New Challenges in Management and Economics in 21st century. Selected studies and examples

  - Rok 2020

  In Chapter 1 authors describe the method used to assess the level of readiness of an organization to introduce the Lean Six Sigma concept supporting the Quality 4.0 assumptions, which is gaining more and more interest not only in large organizations, but also in the SME sector. Its use will be illustrated by the example of a small service company. Chapter 2 presents the characteristics of blockchain technology applications in the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 1728 razy